Transversalitat de gènere en les entitats locals: Informes d’impacte de gènere i pressupostos amb perspectiva de gènere

INFORMACIÓ
BÀSICA

30 hores.

2, 4 , 8, 10, 12, 16 de maig. Telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

MONICA GIL JUNQUERO. Universitat de València

MARCELA JABBAZ CHURBA. Universitat de València

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Dirigit a agents d’igualtat de la Unitat d’Igualtat d’Atenció Primària Bàsica per tal d’incorporar de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals.

OBJECTIUS
GENERALS

Oferir al funcionariat de les administracions locals eines conceptuals i metodològiques que faciliten una incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en l’elaboració normativa i en el pressupost de les seues entitats, evidenciant el valor afegit que els proporciona.

Desenvolupar la capacitat per percebre l’impacte potencialment diferencial que tenen les polítiques i els pressupostos sobre dones i homes.

Adquirir els coneixements necessaris per a l’elaboració d’informes d’avaluació prèvia de l’impacte de gènere (IEIG) en les polítiques, normes, plans i programes.

Adquirir els coneixements necessaris per a la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos públics a través de l’informe d’impacte de gènere del Pressupost municipal.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

– Marc normatiu de la igualtat de gènere.

– Conceptes bàsics: Perspectiva de gènere, polítiques d’igualtat, transversalitat de gènere, pertinència i impacte de gènere,

– Identificació de les desigualtats de gènere i eines d’intervenció per eliminar-les.

– Metodologia d’elaboració de normes amb impacte positiu en la igualtat.

– Procediment per identificar l’impacte de gènere.

– Anàlisi de la pertinència i impacte de gènere de la normativa.

– Informe d’impacte de gènere: Estructura i continguts.

– Primera aproximació als PPG.

– Marc normatiu per als PPG.

– Sobre les propostes metodològiques:
– Propostes pioneres
– Informe d’impacte de gènere del pressupost municipal