Salut mental en la infància i adolescència

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

18, 20, 25 i 27 d’abril. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Matias Real. Facultatiu Especialista en Psiquiatria, al Programa de Trastorn Mental Greu de la Infància i Adolescència, del Servei de Psiquiatria del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Professor associat, Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, membre del Grup de Recerca sobre salut mental a la infància i adolescència. Col·laborador de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut en la impartició de cursos i tallers adreçats a professionals sanitaris.
Ha participat en projectes de recerca nacionals sobre morbiditat psiquiàtrica en adolescents, com el Programa DITCA-CV. Té publicacions, llibres, capítols de llibre i aportacions a congressos sobre salut mental infantil. Pertany a diferents societats professionals relacionades amb la psiquiatria i la salut mental.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Amb aquest mòdul formatiu podràs adquirir coneixements sobre la salut mental en una població especialment vulnerable com és la infància i l’adolescència. El 50% dels trastorns mentals s’inicien abans dels 14 anys i més del 70% abans dels 18 anys.
Aproximadament el 20% dels xiquets i les xiquetes a nivell mundial (independentment de la cultura o regió) presenten trastorns mentals. Si no es tracta adequadament, la mala salut mental durant la infància i adolescència augmenta la vulnerabilitat al funcionament psicològic deficient a curt i llarg termini. Aquest curs pretén presentar coneixements bàsics sobre aquesta realitat així com oferir opcions d’intervenció a l’àmbit municipal.

OBJECTIUS
GENERALS

Establir una aproximació al desenvolupament evolutiu durant la infància i l’adolescència.

Conéixer els trastorns més prevalents a la infància i l’adolescència.

Conéixer la importància del descans nocturn i la seua repercussió en la salut i el benestar

Conéixer la repercussió que l’ús i l’abús de les noves tecnologies té en el desenvolupament de la infància i l’adolescència.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Sessió 1. Desenvolupament evolutiu. Maneig de problemes a la infància i l’adolesecència. Introducció als trastorns mentals a la infància i l’adolescència.

Sessió 2. Principals trastorns mentals a la infància i l’adolescència. Opcions d’intervenció des de l’àmbit municipal.

Sessió 3. Trastorns del son a la infància i l’adolescència.

Sessió 4. Ús i abús de noves tecnologies: repercussió al desenvolupament evolutiu de xiquets, xiquetes i adolescents.