Reconeixement, declaració i avaluació de la discapacitat segons el nou Reial Decret 888/2022

INFORMACIÓ
BÀSICA

15 hores.

19, 21 i 26 d’abril. Telepresencial. 30 places.
20, 25 i 27 d’abril. Telepresencial. 30 places.
13, 15, 20 de juny Telepresencial. 30 places.

PROFESSORAT

Sonia Pla Nieto. Llicenciada en Dret.
Direcció General de Diversitat Funcional i de la Salut Mental.

Isabel Martínez Vanaclocha. Llicenciada en Medicina.
Direcció General de Diversitat Funcional i de la Salut Mental.

Lorena Navarro Fores. Diplomada en Treball Social
Direcció General de Diversitat Funcional i de la Salut Mental.

Antonio Valverde González. Llicenciat en Psicologia
Direcció General de Diversitat Funcional i de la Salut Mental.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’aprovació del nou RD que estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat suposa un canvi substancial en el model de valoració que és important transmetre als professionals implicats en la tramitació d’aquest procediment.

OBJECTIUS
GENERALS

Donar a conéixer el procediment, declaració i avaluació del grau de discapacitat que es regulen al nou Reial decret entre els professionals dels serveis socials municipals d’atenció primària.

Exposar els canvis introduïts en el nou Reial decret i com afecten el procediment, la declaració i l’avaluació del grau de discapacitat.

Aprofundir en la metodologia dels nous barems de discapacitat per a les patologies físiques i psíquiques més freqüents.

Manejar el Barem d’Avaluació dels Factors Contextuals i Barreres Ambientals (BFCA).

Identificar els àmbits i les mesures d’acció positives associades als diferents graus de discapacitat.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

El procediment de reconeixement del grau de discapacitat.

La declaració del grau de discapacitat.

L’avaluació de la discapacitat física, psíquica i factors contextuals.

Les mesures d’acció positives per a persones amb discapacitat.