Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Xarxa jove. Coordinació i col·laboració.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 01, 03, 08 i 10 de juny de 2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Pep Castellano, tècnic de l’IVAJ i responsable de la Xarxa jove de la zona de Castelló.

Begoña Orozco, tècnica del Centre Coordinador d’Informació Juvenil de l’IVAJ.

Jesús Martí, tècnic de joventut i director general de l’Institut Valencià de la Joventut.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs vol servir per a explicar el treball que es fa en els departaments municipals de joventut des de la perspectiva de la nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut i l’Estratègia Valenciana de Joventut i la necessària col·laboració amb els departaments d’atenció primària de serveis socials.

OBJECTIUS GENERALS

Donar a conéixer les polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana, l’IVAJ i la Xarxa Jove al personal dels equips d’atenció primària.

Visualitzar la necessària col·laboració entre els dos departaments.

CONTINGUTS. UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Marc de les polítiques de joventut, la Llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut, de la Generalitat Valenciana. L’Estratègia Valenciana de Joventut. El MOF de serveis socials. 2. L’IVAJ. Serveis i programes. 3. La Xarxa Jove. Els departaments de joventut municipals. L’oci educatiu. 4. La col·laboració entre els departaments. Prevenció. Detecció de casos i derivació. Dinàmiques d’inclusió. 5. Bones pràctiques.