Els Serveis Socials d’Atenció Primària: valorar la dependència.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 65hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 60
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Semipresencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 13/09/2021 al 14/11/2021
UBICACIÓ: Escola Valenciana d’Estudis de la Salut

PROFESSORAT

Chelo Batalla Cava, tècnica de Coordinació en Dependència en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal, diplomada en Treball Social. Experiència com a docent en cursos IVAP, EVES, FVMP…

M.ª José Blanco González, cap de secció de Coordinació Interadministrativa en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal; Grau en Treball Social; Màster Universitari d’Atenció Sociosanitària a la Dependència; Màster en Mediació Familiar; activitat professional directament relacionada amb l’aplicació de la Llei de Dependència a la Comunitat Valenciana ; experiència com a docent en cursos Ministeri, IVAP, EVES, FVMP…

Ana Isabel Cava Ros, diplomada en Treball Social; Centre de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Paloma Ferrandis Garrayo, cap de secció de Coordinació Sociosanitària i Salut Mental en la DG Diversitat Funcional i Salut Mental; Màster Universitari en Educació i Rehabilitació de Conductes Addictives.

M.ª José Lluna Botet, cap de secció de Coordinació i Ordenació en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal; diplomada en Treball Social.

M.ª Cruz Martínez Martínez, cap de secció de Promoció de l’Autonomia Personal en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal; doctora en Medicina i Cirurgia; Especialitat Oftalmologia; activitat professional directament relacionada amb l’aplicació de la Llei de Dependència en la Comunitat.

Carmen Ortega Lechiguero, cap de secció de Promoció de l’Autonomia Personal en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal; llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Intensiva.

Marta Portolés Furió, cap de servei d’Atenció Integral a Persones en Situació de Dependència (SAIPD); llicenciada en Medicina; especialista en Medicina de Família ; activitat professional directament relacionada amb l’aplicació de la Llei de Dependència a la Comunitat Valenciana ; experiència com a docent en cursos d’IVAS, EVES, FVMP.

Elena Puchol Montón, psicòloga en l’Òrgan Tècnic de la Valoració de Dependència en la DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal; Màster Universitari d’Atenció Sociosanitària a la Dependència.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Aquest curs pretén capacitar al personal professional dels equips d’atenció primària de Serveis Socials per a l’aplicació de l’instrument de valoració de dependència.

OBJECTIUS
GENERALS

Aprendre a utilitzar i a aplicar l’Instrument de Valoració de Dependència (BVD) i l’Escala de Valoració Especifica (EVE) per a menors de tres anys.

Conéixer la norma que regula la utilització de l’instrument de valoració i els seus criteris d’aplicació.

Comparar conceptes relacionats amb la dependència.

Discriminar les diferents patologies susceptibles de generar situacions de dependència.

Analitzar fonts d’informació més freqüents prèvies a l’aplicació de l’instrument de valoració.

Mostrar com optimitzar temps i esforç a simultaniejar l’aplicació de barem i informe social en un mateix acte.

Aprendre a preparar l’entrevista, i conjuminar aplicació de BVD i elaboració d’informe.

Adquirir els coneixements tècnics necessaris per a gestionar de manera autònoma, a través de les aplicacions informàtiques, el procés de valoració de dependència.

Conéixer les característiques de l’IVD.

Aprendre a interpretar activitats i tasques del BVD i les fites en l’EVE.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció, fa referència a què és i quins objectius es pretenen en aquest, és una xicoteta guia de com transcorrerà el curs quant a contingut, duració, metodologia didàctica, materials, avaluació i presentació de l’equip docent.

2. Començant a valorar, mostra una aproximació comparativa a conceptes relacionats amb la dependència, i el barem pròpiament dit en presentar tots els criteris d’aplicació d’aquest.

3. Aplicació de l’instrument de valoració de la dependència, presenta l’escala de valoració específica per a valorar a xiquets de 0 a 3 anys i el barem per a persones adultes.

4. Preparant la valoració, realitza un recorregut pel procediment de reconeixement de la situació de dependència i presenta una anàlisi de les fonts d’informació preceptives per a la correcta aplicació del barem.

5. Aproximació a la patologia susceptible d’originar dependència, presenta una sèrie de patologies susceptibles de generar situacions de dependència: discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, deterioració cognitiva, patologies que afecten la mobilitat i discapacitat sensorial.

6. Pràctiques presencials, conté les pràctiques presencials que seran de dos tipus:

• Sessions en aula informàtica. Es realitzaran 2 sessions de grup de 5 hores de duració cadascuna en aula informàtica, per a operar amb l’aplicació informàtica ADA de dependència. L’alumne operarà amb l’aplicació i digitalitzant un barem de dependència. Es pretén adquirir coneixement i destreses en l’ús d’eines i filtres necessaris per a valorar la dependència. Aquestes pràctiques tindran una duració de 10 hores. El grup de 60 alumnes es dividirà en 4 grups de 15 persones respectivament.

• Sessions de treball col·laboratiu en grup. Es realitzaran tres sessions de grup de 5 hores de duració cadascuna. En elles, es construiran suposats de persones a les quals li’ls aplica el barem de dependència. Els equips hauran d’analitzar, estudiar i interactuar per a finalment contribuir entre tots en l’èxit de la tasca o activitat. Aquestes pràctiques tindran una duració de 15 hores, el grup se subdivideix en tres de 20 persones cadascun.