Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Programes d’atenció al desenvolupament infantil (ADI).

INFORMACIÓ
BÀSICA

30 hores.

26, 27 i 28 d’octubre presencials Alacant i 2, 3 i 4 telepresencials. 25 places.
8, 10, 11 novembre presencials València i 15, 17 i 18 novembre telepresencials. 25 places.