Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prevenció, detecció, intervenció socioeducativa en situacions de violència filio-parental/marental

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 26/10/2021 al 4/11/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Silvia Sicília Cano, psicòloga; Màster en Psicologia Jurídica; psicòloga de l’equip tècnic adscrit a la Fiscalia i Jutjats de Menors de València, de 2001 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El curs aborda el fenomen de la violència dels fills cap als pares/mares, les teories que l’expliquen i els factors de risc més importants. El tractament multidisciplinari, i amb una visió global, facilitarà conéixer el problema per a poder dur a terme intervencions encaminades a la seua prevenció i tractament.

OBJECTIUS
GENERALS

Estudiar les causes i el desenvolupament de la violència filio-parental/marental a fi de dotar als professionals dels coneixements i eines adequats per al seu abordatge.

Detectar els factors de risc associats al fenomen de la violència filio-parental/marental i intervindre de manera precoç.

Implementar programes de prevenció per a pares/mares, xiquets/xiquetes i adolescents.

Intervindre amb menors agressors i pares/mares víctimes d’aquesta violència.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Conceptualització de la violència. Violència filio-parental/marental. Causes de la violència. Models explicatius. Cicle de la violència.

2. Factors de risc que influeixen en l’inici, desenvolupament i manteniment de la violència. Factors socials. Factors individuals. Factors Familiars. Estils educatius.

3. Conseqüències de la violència filio-parental/marental. Conseqüències psicològiques. Conseqüències socials. Conseqüències judicials.

4. Intervenció en violència filio-parental/marental. Programes de prevenció amb xiquets/xiquetes, adolescents i pares/mares. Detecció del risc i inici de la violència. Intervenció amb adolescents i pares/mares en casos de violència. Connexió, derivació i coordinació amb els àmbits d’intervenció sanitari i judicial.

5. Guia per a l’elaboració d’un programa d’intervenció.