Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prevenció, detecció, atenció en abús sexual infantil i delictes contra la llibertat sexual.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 11/10/2021 al 20/10/2021
UBICACIÓ: Edifici de Magisteri de Mont-Olivet

PROFESSORAT

María Marqués Chover, graduada en Psicologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED); Màster Oficial Universitari en Psicologia Jurídica per la Universitat Catòlica de València (UCV); Curs Superior Universitari en Mediació Civil, Mercantil i Familiar (CEDECO i URJC) i Curs en Coordinació Parental (UNED); adscrita al Llistat Oficial de Psicòlegs Forenses (LOPF) del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana; membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica; mediadora inscrita en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia. Titular de P | J María Marqués; psicòloga Jurídica, Forense i Mediadora. Núm. Col. CV15339.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Aproximació interdisciplinària teoricopràctica a l’avaluació, quant a la detecció i les conseqüències derivades de la victimització a menors d’edat, en els delictes d’abús sexual infantil i la violència de gènere en menors. Conéixer la forma en la qual les víctimes han de ser tractades pels diferents professionals intervinents, tant en el procés d’avaluatiu i com en el judicial, per a garantir els seus drets i minimitzar els perjudicis derivats de la pròpia victimització primària. Analitzar els assoliments aconseguits i els reptes pendents cap al bon tracte i la minimització de la victimització secundària.

OBJECTIUS
GENERALS

Aproximació interdisciplinària i actual de l’abús sexual infantil i la violència de gènere en menors.

Avaluació de l’impacte i conseqüències en els/les menors.

Avaluació de la víctima en el sistema de justícia.

Factors que han de contemplar-se en l’avaluació.

Conéixer les limitacions actuals.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Abús sexual infantil:

 •  Conceptualització i desmitificación.
 • La detecció i els indicadors de l’abús sexual infantil.
 • Factors de risc i Factors de protecció.
 • Conseqüències de la victimització.
 • Principis d’una actuació adequada: La revelació i els seus possibles factors inhibidors.

2. Violència de gènere:

 • Conceptualització.
 • L’exposició dels menors a la violència de gènere.
 • Violència de gènere i adolescents.
 • Factors de risc i factors de protecció.
 • Conseqüències de la victimització.

3. L’avaluació:

 • Actuacions clíniques vs actuacions forenses.
 • El desenvolupament evolutiu del menor.
 • Habilitats i competències per a declarar.
 • Víctimes especialment vulnerables.
 • Protocols d’avaluació.
 • Proves psicomètriques.

4. La víctima en el sistema de justícia:

 • Tipologia dels delictes contra la llibertat sexual.
 • Factors que influeixen en el testimoniatge de l’abús sexual infantil.
 • Consideracions legals dels menors com a víctimes de violència de gènere.
 • El menor perpetrador de violència de gènere.
 • La victimització secundària: la prova preconstituida i La Cambra Gesell.
 • Cap al bon tracte: El Projecte Barnahus.

5. Casos pràctics:

 • La pericial psicològica forense:
  – Anàlisi de credibilitat del testimoniatge.
  – Mal psíquic, lesió i seqüeles.
  – Pronòstic.