Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Polítiques inclusives i d’atenció a les persones gitanes, migrants i refugiades.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 31/05, 02/06, 07/06, 09/06
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

María José López Sarrión, tècnica d’administració general del Servei de Migració, Asil i Igualtat de Tracte de la Generalitat Valenciana.

Mercedes Santiago, responsable dels programes d’educació de la Fundació Secretariat Gitano a la Comunitat Valenciana.

Antonio Santiago, graduat en Dret i tècnic de la Federació d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana.

Equipo Pangea Mancomunitat Ribera Alta

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Eines per a millorar la realitat de la població gitana i migrant en el nostre territori.

OBJECTIUS GENERALS

Conéixer les realitats actuals de la població gitana i migrant. Millorar la intervenció amb la població gitana i migrant. Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local per a la igualtat de la població gitana i migrant.

CONTINGUTS. UNITATS DIDÀCTIQUES

1. La universalitat dels drets humans.

2. Normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria de població gitana, migració i asil.

3. Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023.

4. Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

5. L’atenció a les persones migrants des de l’administració local. La xarxa Pangea i els serveis socials d’atenció primària bàsica.

6. L’atenció a les persones gitanes des de l’administració local. Els programes per a població gitana i els serveis socials d’atenció primària bàsica.

7. Mediació intercultural i promoció de la interculturalitat. Prevenció del racisme i la xenofòbia.

8. Elaboració d’estratègies locals de poble gitano i migració.