Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Polítiques d’igualtat LGTBI, de diversitat familiar, igualtat de tracte i no discriminació

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 11/10/2021 al 20/10/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Miquel Ramos, periodista i músic; especialista en anàlisi i investigació de discursos d’odi i l’extrema dreta.

Rafael Ruiz González, coordinador del servei Orienta de la Generalitat a València, concertat amb Lambda.

Raquel Jornet Torres, treballadora social del servei Orienta de la Generalitat a València, concertat amb Lambda.

Marta Bofi Pintat, treballadora social del servei Orienta de la Generalitat a València, concertat amb Lambda.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Eines per a la igualtat LGTBI, el reconeixement de la diversitat familiar i el foment de la igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les realitats actuals de les famílies diverses i la població LGTBI.

Millorar la intervenció amb la població LGTBI.

Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d’odi.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Principis i normativa en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació.

2. Estratègia Valenciana d’Igualtat de Tracte, No Discriminació i Prevenció de Delictes d’Odi 2019-2024.

3. L’assessorament i l’acompanyament als col·lectius vulnerables. El paper de les policies locals en la prevenció dels delictes d’odi. Formació i sensibilització en matèria d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d’odi.

4. Elaboració de plans municipals sobre igualtat de tracte i no discriminació.

5. La Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana i la Llei 23/2018 d’Igualtat de les persones LGTBI.

6. L’atenció a les persones LGTBI des de l’administració local. Les oficines Orienta.

7. Elaboració de plans locals per a la igualtat LGTBI.

8. Atendre la realitat de la diversitat familiar.