Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Normativa Renda Valenciana d’Inclusió: conceptes jurídics, criteris i harmonització amb l’Ingrés Mínim Vital

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 50
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Online + última sessió telepresencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 27/09/2021 al 10/10/2021. Sessió telepresencial el dia 07/10/2021

PROFESSORAT

Blanca Lozano Garde, diplomada en Treball Social (1988); Curs d’Anivellament a Grau en Treball Social (2018); Màster en Gestió de Serveis Socials 1992 (600 hores); Curs d’Intervenció Social amb Menors Infractors (120 hores); Curs d’Intervenció Social en Casos de Maltractament a la Infància (140horas); Curs de Gestió del Coneixement, un aspecte clau per a la innovació organitzada (100 hores). Experiència professional: treballadora social atenció primària en la Mancomunitat del Carraixet (1987-1993); tècnica en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Àrea d’Infància (1993-2019)
ocupant diferents llocs i càrrecs de responsabilitat com a directora del Centre de Recepció i Educatiu de Pi Gros, i cap de Secció de Menors; Àrea de Prestacions Inclusives des de gener 2019; actualment com a responsable del Servei de Prestacions Inclusives (setembre 2020).

Rosa Iranzo, llicenciada en Dret (1995), Universitat de València; Curs d’Aptitud Pedagògica 300 h en 2002, Universitat de València. Experiència docent Curs RVI al desembre de 2018, Federació Valenciana Municipis i Províncies dues edicions de 45 h i 11 h; Curs RVI en 2019, IVAP de 30 h. Experiència professional: 2003-2009 Centre SERVEF formació (administrativa), Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació; 2010-2012 Direcció General de Projectes i Fons Europeus (cap negociat FSE), Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació; 2012-2015 Direcció Territorial SERVEF Ocupació Castelló, tècnica d’administració general SERVEF; 2015 Centre SERVEF Ocupació Silla, agent oficina d’ocupació, SERVEF; 2015 a data actual: Direcció General Acció Comunitària i Barris Inclusius, tècnica coordinació d’activitats, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Idiomes valencià C2 JQCV i anglés A2 EOIV.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Introducció a la normativa reguladora de RVI: Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda Valenciana d’Inclusió i Decret 60/2018 d’11 de maig, pel qual es desenvolupa la Llei 19/2017.

Conceptes jurídics i harmonització de la prestació de RVI amb l’Ingrés Mínim Vital.

OBJECTIUS GENERALS

Coneixement de la normativa reguladora de RVI. Harmonització de la RVI amb l’IMV, procediment pràctic.

CONTINGUTS. UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Normativa RVI: Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda Valenciana d’Inclusió i Decret 60/2018 d’11 de maig, pel qual es desenvolupa la llei 19/2017. 2. Procés d’harmonització de RVI amb IMV