Els serveis socials d’Atenció Primària: La intervenció grupal i comunitària com a resposta creativa a les necessitats

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 25 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 14/09/2021 al 23/09/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Daniel Aparicio Elguezabal, diplomat en Educació Social (2004); Màster en Terapeutes de família des d’una perspectiva integradora: enfocament sistèmic i gestàltic (2018); Màster en Gestió de Projectes en Educació Social (2016); Màster en rendiment, abandó i fracàs escolar (2012); Diploma de Postgrau de Mediació en la Intervenció Socioeducativa (2012); Vint anys d’experiència com a Educador Social en recursos d’atenció diürna, integració educativa, aules obertes interculturals, programes d’animació comunitària, PROA, Integra…; actualment, educador social del CMSS Campanar (Ajuntament de València).

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La intervenció grupal des de l’òptica dels Serveis Socials d’Atenció Primària implica un perfeccionament professional d’importància crucial basat en un gir de la perspectiva d’intervenció. El treball amb el grup és molt més que l’ús de dinàmiques o mètodes grupals arriba fins a l’essència mateixa de l’ésser humà com ser social i de desenvolupament comunitari. Entendre el que significa un grup, com treballa un grup i com es desenvolupa un grup és un pas imprescindible per al desenvolupament comunitari d’una societat que pretén ser integradora, conciliadora i possibilitadora d’oportunitats per als seus integrants. El grup, com a mostra de la comunitat, ofereix l’oportunitat perfecta per a entendre com es desenvolupa una comunitat sencera.

OBJECTIUS
GENERALS

Possibilitar l’acostament de l’acompliment professional des de l’òptica dels Serveis Socials d’Atenció Primària a la realitat de la intervenció grupal i del desenvolupament comunitari.

Desenvolupar experiències i potencialitats del treball comunitari des dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

Maximitzar les potencialitats de l’actual sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la intervenció grupal i comunitària.

Afavorir l’adquisició de coneixements teoricopràctics possibilitadores de la intervenció grupal i comunitària des dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Construcció conceptual del grup i la comunitat. Què és això?

2. Cap a un nou model d’intervenció grupal i comunitària. Què en faig?

3. La posada en pràctica de la intervenció grupal i comunitària. Com ho faig?