Els Serveis Socials d’Atenció Primària: La intervenció de casos i programes grupals. La prestació professional en la renda valenciana d’inclusió: itineraris i programes d’intervenció sociolaboral.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 27/09/2021 al 6/10/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Yaiza Pérez Alonso, llicenciada en Sociologia; Màster Internacional en Migracions de laUV ; Postgrau en formació d’especialistes en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de dades del CIS; professora de tècniques d’investigació social del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València; professora de sociologia i antropologia en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, directora científica d’Eixam Estudis Sociològics. Membre de l’Eixam Magnètic.

Pilar Blanco Rodrigo, llicenciada en Periodisme i Comunicació Audiovisual, especialista en la investigació i aplicació d’estudis sociològics a l’elaboració de plans estratègics i disseny de polítiques públiques, sòcia fundadora d’Agència Magnet; membre de l’Eixam Magnètic.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La finalitat del present curs és ajudar professionals de l’educació social a dissenyar itineraris de formació sociolaboral mitjançant l’apoderament de la persona usuària del servei i l’aproximació a l’entorn pròxim com a factor d’oportunitat. Els continguts del curs incideixen en com realitzar un diagnòstic encertat de la persona usuària per a saber focalitzar la seua motivació i adequar els recursos disponibles. L’alumnat també aprendrà a implicar la persona usuària per a realitzar una anàlisi conjunta del seu entorn com a primer escenari potencial per a la seua inclusió sociolaboral.

OBJECTIUS
GENERALS

Capacitar les persones professionals d’educació social amb les habilitats necessàries per a fer costat a la inserció sociolaboral de les persones que atenen.

Aprendre a analitzar i intervindre en l’entorn d’aquestes persones per a facilitar i motivar la seua integració social i laboral.

Desenvolupar tècniques per a fomentar la motivació personal en la cerca i consecució d’itineraris sociolaborals.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Disseny d’itineraris d’inclusió sociolaboral:

 • Què és un itinerari d’inclusió sociolaboral?
 • Destinataris d’itineraris d’inclusió sociolaboral.
 • Fases en el disseny d’itineraris d’inclusió sociolaboral.
 • Models d’itineraris d’inclusió sociolaboral: personalització i treball col·lectiu.

2. Perfil de persones usuàries d’itineraris d’inclusió sociolaboral:

 • La importància d’un bon diagnòstic en el disseny de l’itinerari d’inserció sociolaboral.
 • Metodologia per a realitzar una entrevista diagnòstic.
 • Altres tècniques implicatives per a definir el perfil de persona usuària d’itineraris d’inserció sociolaboral i fomentar la seua motivació, compromís i vincle amb el programa i l’educadora.

3. Oportunitats en l’entorn pròxim per a la inclusió social:

 • Detecció d’oportunitats en l’entorn pròxim per al disseny d’itineraris d’inserció sociolaboral.
 • Agents d’inserció sociolaboral en l’entorn pròxim.
 • Adequació de recursos normalitzats i no normalitzats a les oportunitats d’inserció sociolaboral en l’entorn pròxim (realització material, empreses, formes…).

4. Apoderament de les persones usuàries d’itineraris d’inserció sociolaboral:

 • Definició realista d’objectius i expectatives.
 • Estratègies per a la promoció de l’autonomia i l’autoestima (habilitats individuals, horaris, organització… més enllà del laboral).
 • Avaluació participativa.

5. Cas pràctic. Disseny d’itinerari d’inclusió sociolaboral a partir de perfil tipus.