Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Intervenció amb persones menors d’edat en situacions de crisi familiar, reparació del vincle d’inclinació. Separació i divorci dels progenitors.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 13/09/2021 al 24/09/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Elena Martínez Miguel, psicòloga jurídica, coordinadora de marentalitat/parentalitat i 4 anys d’experiència en el recurs de l’acolliment familiar en AVAF.

Belén Mora Valero, psicòloga i 10 anys d’experiència en l’acolliment familiar en AVAF.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’acció formativa «Intervenció amb menors en situacions de crisi familiar. separació i divorci dels progenitors» pretén proporcionar al personal professional de l’àmbit dels Serveis Socials d’Atenció Primària de les màximes capacitats en la intervenció amb menors en situacions de crisi familiar en relació als processos de separació i de divorci.

OBJECTIUS
GENERALS

Contextualitzar el procés de separació i de divorci.

Conéixer els factors que faciliten i que dificulten l’adaptació en el procés de separació i de divorci.

Conéixer com detectar pràctiques d’interferències marentals/parentals.

Desenvolupar les competències del personal professional en la intervenció en situacions d’alta conflictivitat.

Conéixer la importància de la prevenció en progenitors especialment vulnerables.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Procés de separació i de divorci:

1. Com afecta psicològicament a els/les xiquets/xiquetes i adolescents quan es divorcien els seus progenitors.

2. Com explicar la separació a els/les xiquets/xiquetes i adolescents.

3. Com actuar i atendre les necessitats de els/les xiquets/xiquetes i adolescents en aqueixa situació.

4. Factors que faciliten i que dificulten l’adaptació.

5. Com detectar pràctiques d’interferències marentals/parentals (antiga alienació marental/parental).

6. Intervenció en situacions d’alta conflictivitat.

7. La importància de la prevenció en progenitors especialment vulnerables.