Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Interpretació i maneig documental en els tràmits habituals: IRPF, pensions, prestacions, contractes, nòmines, autònoms…

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 29/06/2021 al 8/07/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Daniel Iserte Soriano, llicenciat en Dret per la Universitat de València; advocat en exercici col·legiat en l’ICAV i assessor fiscal; Màster en Tributació i Assessoria Fiscal per la UDIMA; 15 anys d’experiència en el sector bancari, entre altres departaments, en banca privada realitzant planificació fiscal de Renda i Patrimoni per a clients; actualment, com a advocat i assessor fiscal, amb tasques principals d’assessorament i liquidació d’impostos d’autònoms i pimes, planificació fiscal Renda i Patrimoni, Imposats de Successions i Donacions i Impostos de no Residents entre altres.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Els Serveis Socials d’Atenció Primària: interpretació documental en els tràmits habituals (declaració IRPF, contractes, nòmines, pensions, prestacions, autònoms).

OBJECTIUS
GENERALS

Dotar dels coneixements i capacitats tècniques necessàries al personal dels equips d’Atenció Primària dels Serveis Socials, per a interpretar la diferent documentació de caràcter econòmica que arriba a aquests, com ara nòmines, declaració de la renda, prestacions, pensions, etc.

Poder establir el nivell de renda de les persones sol·licitants de prestacions econòmiques individualitzades, així com de les unitats familiars de convivència.

Determinar el compliment dels requisits econòmics per a poder accedir a les diferents prestacions.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció:

  • Unitat familiar de convivència.
  • L’IPREM.
  • L’SMI.

2. Rendes i ingressos computables.

3. La declaració de la renda de les persones físiques i els seus diferents apartats.

4. Tipus de rendes:

  • Rendiments derivats del treball.
  • Interpretació dels diferents conceptes de la nòmina.
  • Rendiments d’activitats econòmiques, professionals o agràries.
  • Els diferents models de liquidació trimestral d’IRPF. Model 130, 131, etc.
  • Rendiments de naturalesa prestacional. Pensions, prestacions i subsidis per desocupació.
  • Rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
  • Guanys i pèrdues patrimonials.