Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Desenvolupament infantil, prevenció primària i detecció precoç

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 28/06/2021 al 7/07/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Margarita Canyades Pérez, terapeuta ocupacional i antropòloga; directora del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç l’Alqueria UCV; professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Catòlica de València.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’Atenció precoç és el conjunt de serveis que ofereixen suport als xiquets de 0 a 6 anys amb discapacitat i/o alteracions en el desenvolupament, i a les seues famílies. La detecció precoç contribueix al fet que es realitzen les intervencions al més prompte possible per a aconseguir els millors resultats.

En el procés de la detecció els professionals necessiten una sèrie de competències que li permeten conéixer al xiquet tenint en compte el context familiar en el qual es desenvolupa i les possibilitats d’interaccions amb els seus cuidadors.

La formació pretén donar a conéixer l’Atenció precoç i la coordinació entre els serveis, així com oferir estratègies per a realitzar la detecció, l’avaluació funcional i disseny de les intervencions des de la prevenció primària.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer l’atenció precoç i els seus fonaments per al desenvolupament infantil.

Identificar i aprendre a utilitzar eines de triatge i avaluació funcional del xiquet.

Ser capaç de realitzar intervencions sobre la base dels diferents contextos socials.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. L’atenció precoç: de les neurones al context.

2. La promoció del desenvolupament en els primers anys.

3. Triatge i avaluació funcional.

4. Estratègies per al treball en prevenció primària.