Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Cures de les persones majors en l’àmbit domiciliari. Prestacions i ajudes tècniques.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 15/06/2021 al 24/06/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

María Navarro Rodríguez, educadora social i directora de residència de3 a edat.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Curs destinat al personal tècnic de Serveis Socials perquè obtinguen els coneixements i així poder aconsellar, guiar i formar en els aspectes més bàsics a les persones cuidadores de majors en l’àmbit domiciliari.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les malalties més comunes de les persones que requereixen ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i les seues conseqüències a curt i llarg termini.

Conéixer les tècniques essencials per al suport a persones majors en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), així com les tècniques bàsiques d’infermeria.

Aprendre els aspectes jurídics i ètics en l’àmbit de la gerontologia i que ha de saber el personal cuidador per a garantir una cura centrada en la persona. Saber que es considera maltractament en la persona major.

Impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores, l’autocuidat, i afavorir una orientació per a una futura integració en el mercat laboral.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció en l’àmbit de la tercera edat i l’atenció domiciliària:

  • Malalties que afecten les ABVD (Activitats Bàsiques de la Vida Diària). Simptomatologia, evolució de les malalties, conseqüències a curt i llarg, intervenció.
  • Perfil de la figura del personal cuidador de la persona major i com fer l’acompanyament.

2. Cures bàsiques i sanitàries:

  • Cures bàsiques: endreç, vestimenta, alimentació, hidratació, deambulació, mobilitzacions i transferències.
  • Cures sanitàries: evitar i tractar les infeccions d’orina, úlceres per pressió i incontinència.

3. Aspectes jurídics i ètics de l’àmbit de la tercera edat.

  • Maltractament en la tercer edat.
  • Cura centrada en la persona major.
  • La persona major com a subjecte de drets. Què és la incapacitació, la tutela, l’acte d’internament.

4. Reconeixement social i laboral del personal cuidador:

  • Reconeixement social de la figura del personal cuidador.
  • Integració en el món laboral.
  • Cursos de formació.