Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Actuacions i intervencions amb les persones sense llar des de l’àmbit de l’Acció Comunitària

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 14/06/2021 al 23/06/2021
UBICACIÓ: MUVIM

PROFESSORAT

Pamela Sebastià Estrela, diplomada en Treball social i Grau en Treball Social (2004 i 2014); Llicenciada en Sociologia (2007). Postgrau en l’Atenció a Violència de Gènere i 8 anys d’experiència en aquest àmbit en el Servei d’Atenció Integral a la Dona, ESPAI DONA, de l’Ajuntament de Burjassot. Treballadora social al Centre d’Atenció a les Persones sense Llar de l’Ajuntament de València, des 2017 fins a l’actualitat.

Isabel Real Valverde, Grau en Treball Social per la Universitat de València, Màster en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives per ADEIT-Universitat de València, formació especialitzada en intervenció amb persones sense llar i addiccions des d’una perspectiva de reducció de el dany. Actualment Treballadora Social de Fundació Salut i Comunitat al Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València i Coordinadora de Centre de Nit Mussol per a persones sense llar amb problemàtiques associades a el consum d’alcohol o drogues i / o salut mental.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La Llei 3/2018 de Serveis Socials Inclusius de la CV ha posat l’accent en el treball en xarxa i en la coordinació tècnica amb les entitats d’iniciativa social que desenvolupen programes en el territori, organitzant-se en diversos serveis com el d’acció comunitària, que ha de desenvolupar la prevenció, la intervenció i la promoció de la convivència en la comunitat de referència, que es potenciarà en els espais urbans qualificats vulnerables.

OBJECTIUS
GENERALS

Analitzar les eines estatals, autonòmiques i locals d’intervenció amb les persones sense llar, des d’una perspectiva teòrica i recopilatòria de la bibliografia necessària per a la seua comprensió.

Conéixer els recursos existents per a les persones sense llar i el mitjà per a accedir a ells

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció als fonaments i conceptes relacionats amb les persones sense llar.

2. Estratègies i documents per a la intervenció amb persones sense llar.

3. El paper dels Serveis Socials d’Atenció Primària en la intervenció amb persones sense llar.

4. L’Acció Comunitària: abordatge de les necessitats de les persones sense llar.