Els Serveis Socials d’Atenció Primària: acolliment familiar en família extensa, informació, formació i valoració, intervencions tècniques i suport als acolliments

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 14/06/2021 al 23/06/2021
UBICACIÓ: Edifici de Magisteri de Mont-Olivet

PROFESSORAT

Margarita Pérez Sala, psicòloga general sanitària, terapeuta gestalt, terapeuta EMDR i 14 anys d’experiència en el recurs de l’acolliment familiar en AVAF.

Laura Rodilla Moya, treballadora social i 17 anys d’experiència en l’acolliment familiar en AVAF.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’acció formativa «la supervisió i acompanyament a casos, acolliment familiar en la infància i adolescència» pretén proporcionar al personal professional de l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària de les màximes capacitats en la supervisió i acompanyament a casos d’acolliment familiar en la infància i l’adolescència.

OBJECTIUS
GENERALS

Contextualitzar el recurs de l’acolliment familiar i la importància de transmetre a les famílies les diferents fases, els drets i els deures.

Conéixer els factors de risc i de protecció en la supervisió i en l’acompanyament a casos.

Conéixer la importància del foment de la marentalitat/parentalitat positiva i terapèutica.

Desenvolupar les competències del personal professional en la supervisió i en l’acompanyament a casos.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Bones pràctiques en la supervisió i en l’acompanyament a casos:

1. La importància d’explicar a les famílies el recurs de l’acolliment familiar: fases, drets i deures.

2. Factors de risc i de protecció en la supervisió i en l’acompanyament a casos.

3. La importància del foment de la marentalitat/parentalitat positiva i terapèutica.

4. La figura del professional en la supervisió i en l’acompanyament a casos.