Mónica Oltra

Vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Mónica Oltra

Els serveis socials són la quarta pota de l’estat del benestar. Junt amb l’educació, la sanitat i les pensions constitueixen els fonaments d’una societat moderna, igualitària i inclusiva. Més enllà del seu valor en termes democràtics i ètics, els serveis socials són també font de riquesa i generadors d’ocupació.

Per això, posem el nostre esforç en bastir un nou sistema valencià de serveis socials que ja és motiu d’orgull i signe d’identitat del nostre poble, un sistema públic que posa al capdavant a les persones, adaptant-se a les seues realitats i necessitats, i no com fins ara, que eren les persones les qui s’havien d’adaptar a les possibilitats i característiques del sistema.

Durant molts anys hi ha hagut una clara absència de coordinació entre administracions i també de lideratge, que ha dut a una deformació dels serveis socials on, per exemple, cada ajuntament funciona de manera diferent, donant una atenció diferent a la ciutadania, en funció del seu municipi de residència.

Ara, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ), i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), a través de la seua Àrea de Formació, posem en funcionament, per primera vegada, un ambiciós pla de formació dels treballadors i treballadores dels serveis socials de municipis i mancomunitats, que, no oblidem, són aquells que estan en la primera línia d’atenció a les necessitats de la ciutadania.

Treballem, així, conjuntament i coordinadament per a garantir el desplegament efectiu de la Llei 3/2019, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, amb la mirada posada en promoure la qualitat en els serveis socials, millorar les prestacions socials i garantir la formació dels recursos humans que necessita el sistema públic de serveis socials.

Us anime a aprofitar tots els recursos que ofereix aquesta pàgina web per avançar i actualitzar els coneixements necessaris, ja que, sense cap dubte, això permetrà la prestació d’una millor atenció a la ciutadania.

Tamara Martínez

Vicesecretària General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Tamara Martínez
En 2021, vam posar en marxa aquest projecte, de forma conjunta, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Conselleria de Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Un projecte molt important per a potenciar l’atenció primària dels ajuntaments de tot el territori valencià. Una iniciativa decidida de la vicepresidenta Mónica Oltra per a engegar una potent eina de formació que farà d’aixopluc d’un conjunt molt ambiciós d’accions formatives per a donar resposta global a les noves necessitats del sistema, situar a les persones en el centre i garantir una resposta adequada.

Així doncs, des de 2021 l’FVMP hem desenvolupat una tasca ingent, seriosa i eficaç d’aquella tasca que ens va encomanar el govern de la Generalitat Valenciana. I aquesta era una tasca important ja que es tractava de garantir el desplegament efectiu de la Llei de Serveis Socials Inclusius, amb la mirada posada a promoure la qualitat de l’atenció primària als nostres municipis. Es tractava d’implementar millores reals a les prestacions i garantir la formació de les professionals i els professionals que treballen en el sistema públic de serveis socials dels ajuntaments.

Així doncs, en aquest 2022 es torna a fer palesa la voluntat municipalista de la vicepresidenta Mónica Oltra i la confiança en aquesta entitat municipalista valenciana per a fer possible, de nou, aquest treball. Un treball que en 2021 va suposar una demanda per part de 2185 persones de fins a 35 accions formatives.

Així doncs, aquesta col·laboració que reforcem en 2022 permet posar en marxa, de nou, aquest pla de formació per als serveis socials locals que done resposta global a les noves necessitats del sistema, situar a les persones en el centre i garantir una resposta adequada.

Joan Crespo Sempere

Director General de l’Institut Valencià de Formació i Investigació en Serveis Socials

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Joan Crespo
L’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials, integrat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, té com a un dels seus objectius fonamentals la formació en matèria de Serveis Socials.

Paral·lelament, aquesta direcció general té la important encomanda de desenvolupar normativament la llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana fonamentalment impulsant decrets que la desenvolupen.

Aquesta doble tasca ens permet afirmar que la conformació d’un veritable Sistema Públic Valencià de Serveis Socials no arriba només amb l’aprovació de lleis i decrets si no que és imprescindible que les persones professionals coneguen, integren i es formen per a impulsar eixe canvi.

El Pla de Formació en l’Atenció Primària, adreça les seues accions formatives al personal d’ajuntaments i mancomunitats. És per aquest motiu que ens complau col·laborar de nou amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com a institució amb el màxim coneixement de la realitat dels municipis i del territori.

Després de l’èxit del 2021, amb 35 accions formatives, 865 hores de formació impartides i 1250 persones professionals formades, en aquesta edició s’implementen substancials millores com a un major abast, amb més cursos i més places, una descentralització de les sessions presencials arribant a més territoris, nous cursos adaptats a les actuals necessitats i accions formatives més flexibles en el seu format.

Només em resta agrair a totes i tots l’interès i la participació així com el treball diari que desenvolupeu des de cadascun dels vostres llocs de treball.

Ànim i endavant.

Accions Formatives

Hores de Formació

Persones Formades