Nous reptes en la intervenció amb xiquets, xiquetes, adolescents i jóvens des dels Serveis Socials d’Atenció Primària

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

26, 28, 30 de juny i 3 de juliol. Presencial. Castelló. 25 places.

2, 4, 16 i 18 d’octubre. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Silvia Sicília Cano, psicòloga; Màster en Psicologia Jurídica; psicòloga de l’equip tècnic adscrit a la Fiscalia i Jutjats de Menors de València, de 2001 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Els canvis que ja s’han produït a la nostra societat, educatius, normatius, socials, relacions, etc. i que segueixen produint-se, porten
necessàriament canvis en la manera d’educar els nostres xiquets i xiquetes, alhora que comporten canvis en la manera d’abordar les qüestions relatives a ells i elles, pels diferents agents socials. Els problemes que de vegades s’associen a aquests canvis, problemes de conducta, la violència, o problemes emocionals com la depressió i el suïcidi en adolescent, entre d’altres, són cada vegada més freqüents alhora que de més complexitat el seu abordatge.

OBJECTIUS
GENERALS

Aquest curs pretén aproximar-nos als canvis i problemes de xiquets i xiquetes, adolescents i joves des de l’àmbit dels serveis socials d’atenció Primària i la intervenció des d’aquests serveis, així com les possibilitats de treball per abordar-lo i intervenir-lo.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Canvis socials. Nous sistemes i estils educatius.

2. Conseqüències per al desenvolupament dels xiquets i xiquetes, per als adolescents i joves. Noves maneres d’educar, noves maneres de comportar-se i relacionar-se.

3. Problemes relacionats:
A. La violència: Violència a l’entorn familiar – Violència filioparental – Violència a l’entorn escolar – Assetjament escolar – Violència en entorns socials.
B. Ús de les TIC: Problemes amb l’ús i l’abús de les noves tecnologies. Problemes associats: addicció i aïllament social, problemes socials i de relació entre iguals.
C. Consum de substàncies addictives. Conseqüències
D. Desenvolupament emocional. Problemes emocionals. Depressió, ansietat, suïcidi.

4. Abordatge des dels serveis socials d’atenció primària i especialitzada.

5. Pràctiques per a la prevenció i la intervenció.