Introducció al maneig de problemes de salut mental greu (model IMR)

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

16, 18, 23 de maig. Telepresencial. 25 i 26 de maig. Presencial. Alacant. 30 places.

30 de maig, 1 i 6 de juny. Telepresencial. 8 i 9 de juny. Presencial. València. 30 places.

PROFESSORAT

José Antonio López Cocera. Infermer especialista en Salut mental. Màster en rehabilitació i intervenció psicosocial i laboral.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El model d’atenció en salut mental centrat en la recuperació fonamenta els seus principis en la reivindicació de l’atenció centrada en la persona. Per mitjà de l’aplicació del model i a partir de la narració de la història de vida de la persona, els professionals de salut mental poden ajudar-la a identificar aspectes sobre les seues actituds i comportaments durant les diverses etapes de la malaltia, les situacions que van portar a la aparició d’una crisi i els mecanismes utilitzats per suportar les pròpies dificultats que porten les símptomes.

OBJECTIUS
GENERALS

Dotar eines de treball a professionals de salut mental des de la perspectiva de Recovery.

Conéixer les perspectives i els principis de l’atenció comunitària en salut mental.

Conéixer les línies de treball en recuperació i cures.

Conéixer la pràctica basada en evidència “Maneig i Recuperació d’un problema de salut mental greu” – (IMR)

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

PERSPECTIVES I PRINCIPIS DE L’ATENCIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL

A.-Context de la salut mental actualment:
– Drets de qualitat, situació a nivell mundial, Espanya i CCAA
– Normativa sobre recuperació

B.-Salut mental comunitària
– Introducció a IMR (Maneig i Recuperació d’un problema de salut mental greu):
Construcció i desenvolupament de fortaleses i metes personals de la persona usuària
Elements bàsics i valors fonamentals

C.-Recuperació i empoderament
– Conceptes generals
– Recuperació i model de vulnerabilitat- estrès
– Serveis que aspiren a la recuperació

D.- Què fem per treballar en recuperació?
– Principis de la recuperació
– Característiques dels serveis que treballen a Recuperació
– Rols de professions sociosanitàries en salut mental. Enquadrament a IMR
– Rols de persones usuàries en el propi projecte de vida
– Rols dels familiars al projecte de recuperació

E- Instruments d’intervenció
– Estratègies educatives, motivacionals i cognitivoconductuals
– Relació simètrica
– Relació i vincle terapèutic
– La motivació
– L’entrevista motivacional