Ferramentes per a la intervenció familiar, grupal y multifamiliar

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

25, 30 de maig i 1 de juny. Telepresencial. 6 de juny. Presencial. València. 30 places.

5, 6, 17 d’octubre. Telepresencial. 19 d’octubre. Presencial. Alacant. 30 places.

PROFESSORAT

Javier Sempere. Doctor en Psiquiatria i psicoterapeuta. Ha treballat a diversos hospitals i centres de salut mental a Madrid, Barcelona i Alacant. Supervisor de terapeutes de grup a institucions d’Espanya, Llatinoamèrica i diversos països europeus. Desenvolupa la tasca professional com a director del Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI) d’Elx i president de l’Associació Salut Mental. Autor del llibre “Teràpies multifamiliars” (Editorial Psimàtica, 2017) i “Teràpia interfamiliar” (Editorial Desclée De Brouwer, 2022) així com de diversos articles i capítols de llibres. Participa a diversos programes de postgrau universitaris i coordina el curs d’Expert Universitari en Intervencions Multifamiliars per la Universitat de Lasalle a Madrid, Barcelona i València.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Les teràpies familiars i grupals constitueixen una valuosa eina d’intervenció terapèutica amb una eficàcia demostrada i validada científicament.

La intervenció terapèutica familiar facilita els canvis en les dinàmiques de la família que possibiliten una millor adaptació del pacient al nucli familiar, menors taxes de recaiguda i més autonomia.

Per altra banda, la teràpia grupal afavoreix l’aprenentatge interpersonal i la sociabilització en funció dels factors terapèutics exclusius del grup. A més, suposa una important economia de recursos que la converteixen en un model d’intervenció bàsic en qualsevol institució.

Hi ha diverses tècniques d’intervenció en teràpia grupal que es beneficien de l’aspecte bàsic que cada integrant del grup pot actuar com a coterapeuta natural des de l’experiència viscuda. Entre les teràpies grupals amb més auge en el moment actual, destaquen les Teràpies Multifamiliars, model d’intervenció grupal que se situen a mig camí entre la psicoteràpia i la intervenció social, aplicat sobre un context format per diverses famílies.

La teràpia multifamiliar és un model que no subestima ni exclou altres pràctiques terapèutiques que puguen ser concomitantment aplicades ni és exclusiu per a cap col·lectiu social o professional, de manera que psicòlegs, psiquiatres, metges, infermers, treballadors i educadors socials, terapeutes ocupacionals, pedagogs i altres col·lectius en poden fer ús en la tasca quotidiana. A més, és un mètode senzill, eficient, pràctic i –sobretot– humà de tractament que suposa una manera més ecològica i democràtica d’entendre i actuar sobre les problemàtiques de l’ésser humà.

OBJECTIUS
GENERALS

Adquirir els coneixements teòrics bàsics de la intervenció terapèutica familiar, grupal i multifamiliar.

Familiaritzar-nos amb la participació en espais terapèutics familiars, grupals i multifamiliars a través de dinàmiques grupals i mitjans audiovisuals.

Conéixer les tècniques d’intervenció específiques sobre les problemàtiques psicològiques individuals, les dinàmiques familiars i les problemàtiques específiques dels col·lectius amb què treballem a través de la teràpia familiar, grupal i multifamiliar.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Introducció a les intervencions grupals i familiars.

Teràpia Familiar, Grupal i Multifamiliar. Antecedents històrics i desenvolupament actual.

Bases teòriques i metodologia de la teràpia multifamiliar. Especificitats del model interfamiliar.

L’equip professional dins del grup multifamiliar. Aspectes tècnics de la conducció i coconducció grupal.

Especificitats de la intervenció multifamiliar pel que fa als col·lectius amb què treballem.

Integració de la intervenció multifamiliar dins del marc d’altres intervencions socials concomitants a la institució.