Ètica aplicada als Serveis Socials.

INFORMACIÓ
BÀSICA

50 hores.

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de maig i 1, 6 i 8 de juny. Presencial. Alacant. 25 places.

18, 20, 22, 25, 27 i 29 de setembre i 2, 4, 6, 16, 18 i 20 d’octubre. Presencial. València. 25 places.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Després de l’aprovació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, en què es defineixen com a essencials i que generen a la ciutadania un dret subjectiu que promou la universalitat del sistema en condicions d’igualtat, equitat i justícia.

A la Llei es regulen els drets i deures tant de les persones usuàries com dels i les professionals, trobant entre els principis de caràcter metodològic la qualitat i la professionalitat en la prestació dels serveis.

L’article 83 de la Llei fa menció expressa a l’ètica professional i assenyala: “incorporarà l’exigència de complir per part dels equips de personal professional el conjunt de compromisos i deures propis de l’ètica i la deontologia professionals”.

Així mateix, l’article 84 on es regulen els comitès d’ètica dels serveis socials; indica al seu primer punt: “tindrà per objecte identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica professional per tal de vetllar pels drets de les persones usuàries dels serveis socials”.

OBJECTIUS
GENERALS

Aquest curs té per objecte dotar l’alumnat d’eines per poder formar part dels comitès d’ètica de serveis socials, així com també en l’àmbit de la intervenció professional. Tot això a partir dels continguts impartits per un equip docent multidisciplinar (Treball Social, Sociologia, psicologia, filosofia, dret i educació social) amb experiència i formació en ètica, que desenvolupen la seua activitat tant en l’àmbit acadèmic-universitari, formatiu i professional.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

– Introducció a l’ètica i la moral.
– Ètica vs deontologia.
– Atenció Integral Centrada en la Persona.
– Ètica Relacional.
– Ètica de la Responsabilitat relacional.
– Ètica de les Institucions.
– Models de resolució de casos.
– Deliberació moral i procés de presa de decisions.
– Aspectes jurídics relatius a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.
– Dilemes ètics.