Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Violència de gènere / violència masclista. Ordre de protecció, recursos, processos d’acompanyament.

INFORMACIÓ
BÀSICA

30 hores.

29 i 31 de maig i 2, 5, 7 i 9 de juny. Telepresencial. 30 places.

18, 20, 22, 25, 27 i 29 de setembre. Telepresencial. 30 places.

PROFESSORAT

Ofelia Albero Camús, diplomada en Treball Social; diplomada en Relacions Laborals; llicenciada en Ciències del Treball; Màster d’Agents d’Igualtat; 22 anys d’experiència com a agent d’igualtat atenent dones en l’Administració Local i Autonòmica; membre de la Mesa d’expertes contra la Violència de Gènere de la Diputació de València.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’aprovació de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i la nova configuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials precisa, més que mai, la necessitat entre els seus professionals de disposar de sòlids coneixements en matèria d’igualtat de gènere en l’atenció primària i sobre la violència de gènere i masclista en l’atenció específica.

Per això, aquest curs pretén aportar al personal professional dels Serveis Socials, uns coneixements generals sobre l’atenció a les víctimes de la violència de gènere des dels principals àmbits d’intervenció: legal, social i psicològic, així com els recursos i procediments associats.

OBJECTIUS
GENERALS

Dotar l’alumnat dels coneixements, actituds i habilitats necessàries per a abordar amb èxit l’atenció a les víctimes de la violència de gènere.

Conéixer la regulació legal i recursos de referència.

Adaptar els nous models organitzatius en l’atenció a la violència de gènere a la realitat del nostre entorn i coneixements adquirits.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Causes, tipus, característiques i conseqüències físiques, psicològiques i socials.

2. Conceptes, detecció, mites i realitats. Les xifres de la violència de gènere.

3. Normativa i legislació aplicable. La Denúncia i l’Ordre de Protecció.

4. Ajudes i recursos socials específics per a víctimes de la violència de gènere. Especial referència a col·lectius vulnerables: menors, discapacitades, immigrants i majors de 65 anys.

5. L’atenció multidisciplinària des dels equips de Serveis Socials. Habilitats en l’atenció i intervenció.