Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Supervisió i acompanyament a la persona usuària i la seua família: salut mental, recursos i tràmits. El procés d’incapacitació judicial. Les figures legals: guarda, defensa judicial, tutela, curatela. Llei 8/2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en el exercici de la seua capacitat jurídica.

INFORMACIÓ
BÀSICA

30 hores.

22, 24, 27, 29 i 31 de març i 4 d’abril. Presencial. València. 30 places.

15, 17, 19, 22, 24 i 26 de maig. Telepresencial. 30 places.

PROFESSORAT

María Marqués Chover, graduada en Psicologia (UNED); Màster Oficial Universitari en Psicologia Jurídica (UCV); Curs Superior Universitari en Mediació Civil, Mercantil i Familiar (URJC). Adscrita al Llistat Oficial de Psicòlegs Forenses (LOPF) del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. Membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica. Mediadora inscrita en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia. Titular de María Marqués; psicòloga. Núm. Col. CV15339.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica, entrada en vigor el 3 de setembre de 2021, suposa un canvi en el model vigent fins al moment a Espanya. La capacitat d’obrar ja no podrà ser modificada judicialment, el nou sistema de suports busca fer un “vestit a mida” per a la persona amb discapacitat, respectant la dignitat, la tutela dels seus drets fonamentals i el respecte a la lliure voluntat de la persona amb discapacitat. Amb aquest curs pretenem oferir una visió global de la nova llei, que l’alumnat conega quins han sigut els canvis més significatius i les noves figures legals.

OBJECTIUS
GENERALS

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica ha suposat un canvi en la manera d’entendre la discapacitat:

  • Entendre les diferències que implica la nova llei respecte a l’antiga.
  • Saber com afecta la salut mental i la diversitat funcional en la quotidianitat.
  • Conéixer les figures legals que contempla la nova llei.
  • Conéixer el procediment per a la sol·licitud de mesures judicials.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Antecedents legislatius a la Llei 8/2021.

2. La convenció de Nova York.

3. La salut mental i la diversitat funcional.

4. Principis generals de la Llei 8/2021.

5. Aspectes Notarials: Mesures de suport voluntàries. Testament i Autocuratela.

6. L’informe sobre discapacitat i mesures de suport.

7. Aplicabilitat de la Llei en els tribunals (revisió de sentències).