Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Renda valenciana d’inclusió. Prestació professional. Itineraris.

INFORMACIÓ
BÀSICA

40 hores.

Del 15 de maig fins el 5 de juny. Online + telepresencial (sessió 5 de juny). 100 places.

PROFESSORAT

Blanca Lozano Garde, diplomada en Treball Social (1988); Curs d’Anivellament a Grau en Treball Social (2018); Màster en Gestió de Serveis Socials 1992 (600 hores); Curs d’Intervenció Social amb Menors Infractors (120 hores); Curs d’Intervenció Social en Casos de Maltractament a la Infància (140horas); Curs de Gestió del Coneixement, un aspecte clau per a la innovació organitzada (100 hores). Experiència professional: treballadora social atenció primària en la Mancomunitat del Carraixet (1987-1993); tècnica en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Àrea d’Infància (1993-2019) ocupant diferents llocs i càrrecs de responsabilitat com a directora del Centre de Recepció i Educatiu de Pi Gros, i cap de Secció de Menors; Àrea de Prestacions Inclusives des de gener 2019; actualment com a responsable del Servei de Prestacions Inclusives (setembre 2020).

M.ª Teresa Azorín Giménez
Treballadora Social (9 anys). Ajuntaments de Novelda, Massamagrell, Foios; Mancomunitats de l’Horta Nord i Carraixet; Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives (3 anys)

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La finalitat del present curs és ajudar professionals de l’educació social a dissenyar itineraris de formació sociolaboral mitjançant l’apoderament de la persona usuària del servei i l’aproximació a l’entorn pròxim com a factor d’oportunitat. Els continguts del curs incideixen en com realitzar un diagnòstic encertat de la persona usuària per a saber focalitzar la seua motivació i adequar els recursos disponibles. L’alumnat també aprendrà a implicar la persona usuària per a realitzar una anàlisi conjunta del seu entorn com a primer escenari potencial per a la seua inclusió sociolaboral.

OBJECTIUS
GENERALS

Capacitar les persones professionals d’educació social amb les habilitats necessàries per a fer costat a la inserció sociolaboral de les persones que atenen.

Aprendre a analitzar i intervindre en l’entorn d’aquestes persones per a facilitar i motivar la seua integració social i laboral.

Desenvolupar tècniques per a fomentar la motivació personal en la cerca i consecució d’itineraris sociolaborals.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Disseny d’itineraris d’inclusió sociolaboral:

 • Què és un itinerari d’inclusió sociolaboral?
 • Destinataris d’itineraris d’inclusió sociolaboral.
 • Fases en el disseny d’itineraris d’inclusió sociolaboral.
 • Models d’itineraris d’inclusió sociolaboral: personalització i treball col·lectiu.

2. Perfil de persones usuàries d’itineraris d’inclusió sociolaboral:

 • La importància d’un bon diagnòstic en el disseny de l’itinerari d’inserció sociolaboral.
 • Metodologia per a realitzar una entrevista diagnòstic.
 • Altres tècniques implicatives per a definir el perfil de persona usuària d’itineraris d’inserció sociolaboral i fomentar la seua motivació, compromís i vincle amb el programa i l’educadora.

3. Oportunitats en l’entorn pròxim per a la inclusió social:

 • Detecció d’oportunitats en l’entorn pròxim per al disseny d’itineraris d’inserció sociolaboral.
 • Agents d’inserció sociolaboral en l’entorn pròxim.
 • Adequació de recursos normalitzats i no normalitzats a les oportunitats d’inserció sociolaboral en l’entorn pròxim (realització material, empreses, formes…).

4. Apoderament de les persones usuàries d’itineraris d’inserció sociolaboral:

 • Definició realista d’objectius i expectatives.
 • Estratègies per a la promoció de l’autonomia i l’autoestima (habilitats individuals, horaris, organització… més enllà del laboral).
 • Avaluació participativa.

5. Cas pràctic. Disseny d’itinerari d’inclusió sociolaboral a partir de perfil tipus.