Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Renda Valenciana d’Inclusió. Aplicació MASTÍN

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

2, 4, 9 i 11 de maig. Telepresencial. 100 places.

13, 15, 20 i 22 de setembre. Telepresencial. 100 places.

PROFESSORAT

Paula Pérez Arroyo, actualment realitza el Curs Anivellament a Titulació de Grau en Treball Social per la UNED; diplomada en Treball Social per la Universitat de València; diploma de postgrau en Gerontologia Social 263 hores; diploma Especialització en Drogodependències 150 hores. Experiència laboral: Direcció General d’Acció Comunitaria i barris inclusius, des de març del 2021; treballadora social en Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Torrent (febrer 2019 a març 2021); treballadora social en Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament  d’Alaquàs (gener 2007 a febrer 2019); treballadora social en Centre d’Atenció Residencial a Persones Majors (gener 2005 a gener 2007).

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Introducció a la normativa reguladora, Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda Valenciana d’Inclusió i Decret 60/2018 d’11 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 19/2017. Modalitats de RVI, requisits d’accés, incompatibilitats, drets i obligacions, procediments de tramitació.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer la normativa reguladora de la prestació.

Coneixement de requisits d’accés i modalitats.

Maneig del procediment de tramitació.

Maneig de l’aplicació informàtica.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Normativa reguladora: Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda Valenciana d’Inclusió i Decret 60/2018 d’11 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 19/2017.

2. Modalitats de RVI: Requisits d’accés, incompatibilitats, drets i obligacions.

3. Procediments de tramitació.

4. Aplicació informàtica MASTÍN.