Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Punts de trobada familiar i judicial, NOU MODEL.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

12 d’abril. Píndola telepresencial. 300 places.

23 de juny. Píndola telepresencial. 300 places.

PROFESSORAT

Alicia Roca Fabra. Educadora social amb Màster en Cultura de Pau, conflictes, educació i Drets Humans. Tant la meua experiència acadèmica com professional m’han aportat una gran pràctica en la intervenció psicoeducativa i social amb famílies en situació de risc i de conflicte i m’ha permés especialitzar-me en l’actuació amb xiquets, xiquetes i adolescents.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El Punt de Trobada Familiar i Judicial ha renovat la seua adreça de treball i es tracta ara d’un recurs en el qual preval l’interés del xiquet, xiqueta o adolescent. El dret de visites i relacions no té la finalitat de satisfer els desitjos de les persones progenitores o familiars, sinó la de cobrir les necessitats de les persones menors d’edat.

Per a això, l’objectiu principal del PEF és el de plantejar un pla d’intervenció familiar per a cada nou expedient, buscant així donar resposta a les necessitats dels XXA (xiquets, xiquetes i adolescents) i facilitar el suport i orientació professional a la família per a millorar les relacions patern/matern-filials i les habilitats parentals/marentals de criança.

En aquest curs, veurem el funcionament general d’un Punt de Trobada Familiar, el paper de cadascuna de les persones tècniques en el recurs, els tipus d’intervencions que es duen a terme amb les famílies i com s’avalua la qualitat de les relacions familiars per a poder elaborar un informe judicial basat en la neutralitat i amb l’interés del XXA com a objectiu principal.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer els objectius i principis bàsics que han de regir l’actuació del Punt de Trobada Familiar i el seu funcionament general.

Saber quin tipus d’intervencions poden desenvolupar-se en el PTF i les persones beneficiàries i usuàries als qui estan dirigides.

Definir el procediment d’intervenció i el paper de cada professional en el pla d’intervenció familiar.

Aprendre tècniques, habilitats i recursos necessaris per a la recepció dels usuaris/àries, la intervenció amb les famílies i l’observació i avaluació de les relacions entre les persones adultes i els XXA.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Definició i característiques de funcionament del Punt de Trobada Familiar:
1.1. Definició del PTF.
1.2. Objectius.
1.3. Principis d’actuació.
1.4. Duració.
1.5. Persones beneficiàries i usuàries.
1.6. Derivació i accés al servei.
1.7. Dependències i equipaments.
1.8. Equip tècnic.

2. Model d’intervenció del punt de trobada familiar:
2.1. Fase de recepció.
2.2. Fase d’intervenció.
2.3. Finalització de la intervenció.
2.4. Actuacions en casos de violència de gènere.

3. La intervenció psicosocial en el punt de trobada familiar
3.1. Programa d’intervenció familiar.
3.2. Habilitats i tècniques mediadores.
3.3. Seguiments de les visites i intercanvis. Indicadors d’observació.
3.4. Desvinculació.
3.5. Continuïtat, avanços i tancaments.

4. Les intervencions amb les persones menors en el punt de trobada familiar:
4.1. Les conseqüències de les ruptures familiars en els xiquets, xiquetes i adolescents
4.2. Tècniques i estratègies per a les entrevistes amb menors d’edat
4.3. Recursos per a la intervenció individual
4.4. Suspensió de la intervenció en el punt de trobada familiar

5. Material extra: Observació de la qualitat de les relacions entre la figura adulta que exerceix dret a visita i la persona menor.