Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Programes d’atenció al desenvolupament infantil (ADI).

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

19, 21 de setembre. Presencial. Alacant. 26 i 28 de setembre. Telepresencial. 35 places.

3 i 5 d’octubre. Presencial. València. 17 i 19 d’octubre. Telepresencial. 35 places.

PROFESSORAT

Margarita Cañadas Pérez, Directora del Centre d’Atenció precoç UCV, professora de la Facultat de Psicologia de la UCV. Directora de l’Observatori Internacional d’Atenció precoç. Membre de la Junta Directiva de l’Associació Europea d’AT (Eurlyaid) i de la comissió de Pràctiques Recomanades de la Divisió per a la Primera Infància dels EUA.

Ana Vicent Gil, Psicologia/Logopèdia. Especialista en atenció primerenca.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La formació pretén definir l’objectiu i finalitat del servei i dotar de les competències específiques als professionals. Durant aquest es presentaran les bases teòriques que sustenten els beneficis d’oferir aquest servei, així com les eines adequades per a desenvolupar pràctiques recomanades sobre la base de l’evidència científica actual.

OBJECTIUS
GENERALS

Definir i concretar els recursos i suports que oferirà el servei.

Identificar les competències professionals i estàndards de qualitat per al desenvolupament del servei.

Conéixer l’evidència científica que avala la implementació del servei.

Identificar les pràctiques recomanades que han de desenvolupar els professionals d’aquest.

Proporcionar suports de competències per al treball en equip transdisciplinar.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Desenvolupament infantil i la influència del context familiar i comunitari.

Importància de la detecció i el triatge.

Detecció, valoració i avaluació funcional en la primera infància.

Elaboració del Pla d’atenció individualitzat.

Visites domiciliàries com a modalitat d’intervenció.

Els entorns naturals com a contextos d’aprenentatge