Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Processos d’estrangeria. Tipus de permís de residència i treball, sol·licitud de refugiat/da asil i refugi i altres recursos específics.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

26, 28 i 30 de juny i 3 i 5 de juliol. Presencial. València. 25 places.

3, 5, 17, 19 i 24 d’octubre. Presencial. Alacant. 25 places.

PROFESSORAT

Mary Renart, diplomada en Treball Social per la Universitat de València, formació complementària en violència de gènere i tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual, té experiència en intervenció directa amb dones en risc d’exclusió social, especialment amb dones víctimes de diferents tipus de violència, coordinat intervencions directes tant amb el Grup d’Atenció als Maltractaments (GAMMA) de la Policia Local de València, com amb la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de València, Grup 3-UCRIF, responsables dels delictes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual; imparteix tallers i xarrades sobre prevenció dels diferents tipus de violència en diferents àmbits i treballa en xarxa amb el programa de Protecció Internacional recepcionant casos de dones sol·licitants d’asil, víctimes de violència de gènere i víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual. Actualment executa diversos programes per a dones víctimes de diferents tipus de violència basats en el gènere.

Esther Mamadou, és defensora de drets humans experta en migracions forçades; actualment és coordinadora del Programa d’Asil i Protecció Internacional de l’ONG Moviment per la Pau – MPDL a la Comunitat Valenciana; diplomada en Migracions per l’Institut de Drets Humans de València; llicenciada en Dret per la Universitat de València i va cursar un Màster en Dret Internacional per l’Escola d’Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres; les seues experiències en la lluita contra el racisme contra les persones afrodescendents inclou l’assessorament a persones refugiades al Regne Unit, en el context nord-africà al Marroc i a l’Equador-Colòmbia amb especial enfocament en les dones.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Procediments d’estrangeria i protecció internacional per a les persones a Espanya.

L’aplicació pràctica des de la perspectiva social en la intervenció amb dones víctimes de diferents tipus de violència: tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual i violència basada en gènere.

Situació administrativa de les dones a través dels procés d’estrangeria i dels processos de sol·licitud d’asil i refugi

Conceptes claus, marc normatiu nacional i internacional, eines d’intervenció i detecció de necessitats a nivell jurídic i psicosocial.

OBJECTIUS
GENERALS

Facilitar al personal professional d’intervenció directa amb persones sol·licitant d’asil i beneficiàries de protecció internacional i persones estrangeres en situació de vulnerabilitat.

Facilitar la comprensió de la realitat jurídica i administrativa i social de les persones sol·licitants de protecció internacional i beneficiàries de l’estatut de persona refugiada, persones estrangeres vulnerables amb especial enfocament en les dones.

Proveir de les eines i coneixements que donen suport a la labor de prevenció, identificació i intervenció de possibles víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual o potencials víctimes d’aquest delicte, així com amb dones víctimes de violència de gènere al país d’origen.

Conéixer i identificar les possibles situacions administratives de les dones sol·licitants d’asil victimes de violència de genere en país d’origen i/o v´citimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

  1. DRET D´ESTRANGERIA I PROTECCIÓ

1.1. Conceptes clau i introducció.

  • Marc normatiu nacional, regional i internacional.
  • Casos pràctics

1.2. Arrelament laboral

  • Nova normativa.

2. APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE: DONES; CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: DIFERENTES TIPUS DE VIOLÈNCIA

2.1. Introducció al tràfic d’éssers humans y violència de gènere.

2.2. Marc normatiu internacional, nacional i regional.

2.3. Eines pràctiques de detecció de víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.

2.4. Intervenció directa amb dones sol·licitant d’asil: VTSH i violència de genere.