Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prevenció i atenció en situacions del maltracte a persones majors.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

13, 15, 20, 22 de juny. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Yolanda Fernández

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Aquest curs està enfocat a sensibilitzar als professionals d’atenció primària sobre l’existència d’aquestes situacions de maltractaments cap a les persones majors. Igualment té com a objecte informar i formar als professionals sobre les barreres, indicadors, eines, protocols d’actuació i aspectes jurídics.

OBJECTIUS
GENERALS

Sensibilitzar als professionals de les situacions de maltractament a les persones majors.

Detectar i identificar les situacions de maltractament i àmbits en els quals es produeixen.

Identificar les actuacions a implementar davant la sospita i diagnòstic dels maltractaments.

Identificar i definir els aspectes legals de les actuacions.

Conscienciar en el model d’atenció centrada en la persona i en el bon tracte i el tracte adequat.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1.- Marc conceptual: Identificació de variables, contextos, tipus. Reflexió davant situacions de dependència i violència de gènere.

2.- La prevenció dels maltractaments: Identificació de les actuacions preventives. Prevenció Primordial. Prevenció Primària. Prevenció Secundària. Prevenció Terciària.

3.- Mesures legals per a la prevenció: Conéixer els processos o actuacions que comporta la curatela, guardador de fet i altres mesures jurídiques.

4.- La detecció i intervenció en els maltractaments a persones majors: Identificació de barreres, indicadors, instruments de detecció, així com dels protocols d’actuació. Plantejament de processos d’intervenció davant les situacions de maltractaments.

5.- La protecció penal a les persones majors: Conéixer les mesures legals establida per a la protecció de les persones majors, així com la tipificació dels delictes i la formulació de la denúncia. Ètica en el procés de denúncia. Plantejament de mesures cautelars.

6.- Perspectives d’atenció a les persones majors: L’atenció centrada en la persona, bon tracte i tracte adequat