Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prevenció, detecció, intervenció socioeducativa en situacions de violència filio-parental/marental.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

30 de maig, 1, 6 , 8 i 9 de juny. Telepresencial. 30 places.

18, 19, 20, 25 i 26 de setembre. Presencial. Alcoi. 25 places.

PROFESSORAT

Silvia Sicília Cano, psicòloga; Màster en Psicologia Jurídica; psicòloga de l’equip tècnic adscrit a la Fiscalia i Jutjats de Menors de València, de 2001 fins a l’actualitat.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El curs aborda el fenomen de la violència dels fills cap als pares/mares, les teories que l’expliquen i els factors de risc més importants. El tractament multidisciplinari, i amb una visió global, facilitarà conéixer el problema per a poder dur a terme intervencions encaminades a la seua prevenció i tractament.

OBJECTIUS
GENERALS

Estudiar les causes i el desenvolupament de la violència filio-parental/marental a fi de dotar als professionals dels coneixements i eines adequats per al seu abordatge.

Detectar els factors de risc associats al fenomen de la violència filio-parental/marental i intervindre de manera precoç.

Implementar programes de prevenció per a pares/mares, xiquets/xiquetes i adolescents.

Intervindre amb menors agressors i pares/mares víctimes d’aquesta violència.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Conceptualització de la violència.

2. Violència filioparental. Causes de la violència. Models explicatius. Cicle de la violència.

3. Factors de risc que influeixen en l’inici, desenvolupament i manteniment de la violència. Factors socials. Factors individuals. Factors familiars.

4. Conseqüències de la VFP. Conseqüències psicològiques. Conseqüències socials. Conseqüències judicials.

5. Programes de Prevenció, intervenció i tractament en violència filioparental.

6. Pràctiques per a intervindre en casos de violència filioparental.

7. Guia i pràctiques per a l’elaboració de programes de prevenció, intervenció i tractament.