Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prestacions econòmiques de dependència, documentació i gestió.

INFORMACIÓ
BÀSICA

40 hores.

Del 2 d’octubre al 23 d’octubre. Online. 60 places.

PROFESSORAT

Carmen Esteve Vila, diplomada en Treball Social; cap de Secció de Relacions Administratives i Resolucions PIA.

Hortensia Jiménez Herrero, llicenciada en Ciències Ambientals; cap de Negociat de Relacions Administratives.

Amparo Fernández Fernández, llicenciada en Econòmiques; cap del Servei de Prestacions i Relacions Administratives.

Aleix Tomás Sancho, diplomat en Treball Social; cap de Secció de Programes Individuals d’Atenció.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Conéixer els diferents tipus de prestacions econòmiques de dependència, així com les seues compatibilitats i gestió pràctica.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les prestacions econòmiques i serveis de dependència i les seues compatibilitats.

Oferir un coneixement detallat de la tramitació, gestió i càlcul de les prestacions econòmiques que conformen el catàleg del Sistema d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD).

Saber com fer un canvi de recurs i trasllats a altres comunitats autònomes quan ja s’ha iniciat el procediment de dependència.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció a les prestacions econòmiques de SAAD i el seu règim de compatibilitats.

2. Prestacions econòmiques vinculades a serveis.

3. Prestació econòmica de cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals i prestació econòmica d’assistència personal.

4. Càlcul de les prestacions. Dates d’efectes.

5. Revisions de les prestacions de dependència. Trasllats a altres CCAA.