Els serveis socials d’Atenció Primària: Prestacions compatibles amb la RVI, IMV i PNC

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

Del 3 al 20 d’abril. Online. 21 d’abril. Telepresencial. 50 places.

Del 2 al 17 d’octubre. Online. 18 d’octubre. Telepresencial. 50 places.

PROFESSORAT

Elisa Boix Mompó. Grau en Publicitat i RRPP/Máster Planificació Estratègica en Publicitat.
Gestora a l’Administració de la Generalitat Valenciana.

Jasmina Rodríguez José. Grau en Turisme/Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats
3 anys com a administrativa, començant a la Secció de Personal a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a Castelló. Actualment estic treballant a la DG Acció Comunitària i Barris Inclusius a la Secció de Pensions no contributives.

Rosa María Iranzo Muñoz, Llicenciada en Dret Universitat València. Juliol 95.
2003-2009. Centre Servef Formació (administrativa). C. Economia, hisenda i treball.
2010-2012. Direcció gral. de projectes i fons europeus (cap negociat fse). C. Economia, hisenda i treball.
2012-2015. Direcció territorial Servef treball Castelló. (tco. Administració general). Servef.
2015. Centre Servef treball Silla (agent oficina d’ocupació). Servef.
2015-actualitat. Dirección gral. d’acció comunitària i barris inclusius. (tco. Coordinació d’activitats). C. Igualtat i polítiques inclusives.

Rafael López

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Formació del personal que gestiona la Renda Valenciana d’Inclusió a les entitats locals.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les prestacions complementàries a la RVI.

Conéixer les diferents modalitats de RVI.

Conéixer les PNC, modalitats i requisit accés.

Conéixer la prestació de l’IMV i els requisits d’accés.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

– Modalitats i requisits d’accés a la RVI.

– Introducció a la PNC: requisits i procediment.

– Introducció a l’IMV: requisits i procediment.