Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Pràctiques recomanables en atenció primerenca basades en l’evidència.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

11, 13, 18 i 20 d’octubre. Presencial. Castelló de la Plana. 25 places.

25 i 27 d’octubre i 3 i 4 de novembre. Presencial. València. 25 places.

7, 9, 14 i 16 de novembre. Presencial. Alacant. 25 places.

PROFESSORAT

Alicia Roca Fabra, educadora social amb Màster en Cultura de Pau, conflictes, educació i Drets Humans. La meua experiència professional en general se centra en la intervenció amb família i infància i la meua formació en la mediació familiar, la violència de gènere i la diversitat afectiu-sexual i de gènere.
Actualment, treball com a investigadora i formadora en l’Institut En línia d’Intervenció Social i en el Punt de Trobada Familiar de l’Ajuntament d’Alfafar com a educadora social. Anteriorment he treballat en els Serveis Socials Comunitaris de l’Ajuntament de València, concretament en la secció de família i menors.
Tant la meua experiència acadèmica com professional m’han aportat una gran pràctica en la intervenció psicoeducativa i social amb famílies en situació de risc i de conflicte i m’ha permés especialitzar-me en l’actuació amb xiquets, xiquetes i adolescents.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Els serveis socials d’atenció primària: pràctiques recomanables en atenció precoç basades en l’evidència

El model d’atenció primària ha anat evolucionant cap a un model integral basat en el desenvolupament de cada individu perquè puga créixer en els aspectes que necessite, ja siga a nivell intern o en les seues relacions amb el medi (treball, família, xarxa de suport, etc.)

Aquesta individualització de la intervenció ens permet treballar els diferents plans de la persona per a aconseguir una integració social plena.

Tenint en compte el context i les característiques individuals de l’usuari/usuària, en aquest curs aprendrem a com dur a terme una entrevista inicial que ens permeta recollir informació de tots els àmbits fonamentals de la persona; establir un vincle terapèutic per a assegurar un major èxit de la intervenció; tècniques i recursos nous per a posar en pràctica en el nostre treball amb adults i XXA; i a realitzar un correcte tancament d’un expedient perquè aquest no supose una reculada en el progrés de la persona.

OBJECTIUS
GENERALS

Adquirir coneixements per a una correcta recepció dels usuaris i usuàries i noves tècniques de recollida d’informació.

Donar resposta a la característiques de cada individu, tenint en compte les consideracions especials de col·lectius vulnerables i persones menors d’edat.

Aprendre a consolidar un vincle terapèutic sa amb els usuaris i usuàries del servei.

Assimilar noves habilitats, tècniques i recursos necessaris per a la intervenció psico-educativa i social amb usuaris i usuàries.

Adaptar les tècniques i recursos apresos a xiquets, xiquetes i adolescents, per a una correcta intervenció amb persones menors d’edat.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Primer contacte amb els usuaris i usuàries: l’entrevista
1.1. Pràctiques recomanables per a l’entrevista
1.2. Consideracions especials amb col·lectius vulnerables: violència de gènere, LGTBIQ+, diversitat funcional, persones racialitzades, etc.
1.3. Tècniques i recursos pràctics per a l’entrevista amb adults
1.4. Tècniques i recursos pràctics per a l’entrevista amb xiquets, xiquetes i adolescents.

2. El vincle terapèutic
2.1. Importància del vincle terapèutic en la intervenció
2.2. Tècniques per a establir el vincle terapèutic
2.3. Recursos pràctics per a establir el vincle terapèutic
2.4. Traspàs de professional i del vincle terapèutic

3. La intervenció
3.1. Pràctiques recomanables per a la intervenció
3.2. Tècniques d’intervenció amb adults
3.3. Tècniques d’intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents
3.4. Recursos pràctics per a intervencions psicoeducatives i socials

4. El tancament d’expedients
4.1. Comunicació del tancament de l’expedient
4.2. Traspàs de la intervenció
4.3. Tancament del vincle terapèutic
4.4. Seguiment de l’expedient
4.5. Recursos pràctics per al tancament d’expedient