Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Polítiques inclusives i d’atenció a les persones migrants i refugiades.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

25 i 27 d’octubre i 3 i 4 de novembre. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Equipo Atlas

Equipo Pangea Mancomunitat Ribera Alta

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Eines per a millorar la realitat de la població migrant en el nostre territori.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les realitats actuals de la població migrant.

Millorar la intervenció amb la població migrant.

Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local per a la igualtat de la població migrant.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. La universalitat dels drets humans.

2. Normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria de migració i asil.

3. Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

4. L’atenció a les persones migrants des de l’administració local. La xarxa Pangea i els serveis socials d’atenció primària bàsica.

5. Mediació intercultural i promoció de la interculturalitat. Prevenció del racisme i la xenofòbia.

8. Elaboració d’estratègies locals de migració.