Els Serveis Socials d’Atenció Primària: poble gitano.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

2 de juny. Píndola telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Daniel Doria López, Tècnic en les TIC, professor de mitjans audiovisuals, coordinador d’esdeveniments de l’associació, publicacions i projectes sobre el poble gitano, dissenyador Web, orientador laboral. Actualment treballador de l’Associació de Dones Gitanes Romi València i la Federació Autonòmica d’Associacions Gitanes de la comunitat Valenciana FAGA des de 2017.
• Llicenciat en Belles arts, Universitat Politècnica de València (2007).
• Certificat Aptitud Pedagògica (CAP), Universitat Politècnica (2008).
• Animació Sociocultural IES Jordi Sant Jordi València (2011/2012).
• Disseny Web, SERVF 360 hores Catarroja València (2017).

Soledad Santiago Redó, Mediadora gitana i agent de salut de base comunitària, tresorera i secretària de l’Associació Dona Gitana, activista pels drets de les dones gitanes. Treballadora d’Associació de Dones Gitanes Romi València, des de 2019.
• Curs Romet
• Monitora de menjador
• Monitora intercultural de temps lliure
• Agent de salut de base comunitària

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Estructurem uns objectius basats en tots els aspectes més rellevants de la història i cultura del poble gitano, que ens ajudaran a entendre i empatitzar amb les persones gitanes.
D’altra banda, tractarem de visibilitzar les realitats i dificultats que en moltes ocasions esdevenen al voltant de la població gitana: És a dir; situacions de discriminació. A més d’explicar perquè hi ha tantes persones gitanes en situació de vulnerabilitat.
Ens ajudarem de documents i material que des de diferents entitats han elaborat, des de material didàctic passant per vídeos i portals web.

OBJECTIUS
GENERALS

Donar a conéixer la cultura gitana i els problemes actuals que afecten aquest col·lectiu.

Visibilitzar la discriminació directa i indirecta que pateix el poble gitano.

Informar de la realitat actual de les faules, i desinformació que es difonen sobre la cultura gitana.

Conéixer la realitat actual de les dones gitanes.

Donar a conéixer els serveis que l’associació ROMI ofereix.

Mantindre i establir contactes directes amb personal de l’administració per a poder ajudar en situacions concretes.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1.- BREU HISTÒRIA DEL POBLE GITANO

A través de diferents documents principalment portals web farem un recorregut per la història i els esdeveniments més significatius del poble gitano. Des de l’arribada a Europa des de la índia passant per l’holocaust fins a l’actualitat.

2.- IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ

Explicarem la realitat de les persones gitanes en concret les dones gitanes. A través de diferents testimoniatges que expliquen molt bé, per què en el dia a dia existeix una discriminació i rebuig cap al poble gitano.

Utilitzarem documents i testimoniatges gravats i realitzats per l’associació al llarg dels anys.

3.- FAULES, DESINFORMACIÓ I DISCURS D’ODI.

En aquesta unitat utilitzarem diferents documents i informacions recollides i analitzades per plataformes i associacions com Ketane.

4.- IGUALTAT I INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO

Repassarem els avanços en matèria d’inclusió, les propostes i llocs on poder informar-se i conéixer.

5.- PREGUNTES I CONCLUSIONS

En aquesta última unitat reservarem un temps perquè les persones participants en el curs puguen, participar, preguntar-nos qüestions concretes, fer suggeriments i poder establir un feedback per a futures col·laboracions.