Els Serveis Socials d’Atenció Primària: poble gitano.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

5 de maig. Píndola telepresencial. 25 places.

22 de juny. Píndola telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Dolores Santiago Lizama, Presidenta de l’Associació de Dones Gitanes ROMI de València, activista gitana i promotora dels drets de les dones gitanes, de la cultura i els avanços.

Esther Santiago Lizama, Mediadora Social de ROMI amb experiència en educació i mediació a col·legis amb població gitana, Agent de salut.

Daniel Doria López, especialista i creador multimèdia, Tècnic de Projectes a l’Associació amb 7 anys d´experiència i tracte amb el poble gitano.

Antonio Santiago Muñoz, Advocat i especialista en Antigitanisme, Tècnic en Oficina contra delictes d’odi.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

La formació que impartirem tracta de donar una visió global sobre el Poble Gitano, des dels orígens i la seua història per entendre el perquè, passant per testimonis en primera persona de situacions discriminatòries que encara a dia de hui se succeeixen per finalitzar amb els avanços legislatius que hem aconseguit amb la Llei de l’Antigitanisme.

Pretenem conscienciar la societat i entre tots reflexionar sobre determinats comportaments.

OBJECTIUS
GENERALS

Transmetre la Història del Poble Gitano des dels seus orígens

Presentar la situació actual i les situacions que encara es viuen

Reflexionar sobre les pràctiques i el tracte rebut

Conéixer els avanços legislatius a través de la Llei de l’Antigitanisme

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Història i orígens del Poble Gitano

2. Igualtat de tracte i no discriminació: faula, desinformació i discurs d’odi

3. Situació actual de la dona gitana

4. Discriminació i antigitanisme: avanços legislatius