Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Llei de dependència, finançament i tramitació de serveis i prestacions.

INFORMACIÓ
BÀSICA

50 hores.

Del 2 al 31 de maig. Online. 60 places.

PROFESSORAT

Mª Ángeles Navarro Peralta, diplomada en Treball Social, cap de Servei de Coordinació de Serveis Socials d’Atenció Primària Específica.

Marta Portolés Furió, llicenciada en Medicina, cap de Servei de Reconeixement del grau de dependència.

Amparo Fernández Fernández, llicenciada en Econòmiques, cap del Servei de Prestacions i Relacions Administratives

Carmen Esteve Vila, diplomada en Treball Social, cap de Secció de Relacions Administratives i Resolucions PIA.

Paula Soler Cánovas, diplomada en Treball Social, cap de Secció.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

OBJECTIUS
GENERALS

Donar a conéixer tot el procediment de gestió de dependència: sol·licitud, determinació de la situació de dependència i assignació de serveis i prestacions.

Règim econòmic de les prestacions de dependència.

Finançament del Sistema de Dependència en la Comunitat Valenciana.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció al Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD). Catàleg de serveis i prestacions.

2. Procediment i valoració del sistema de la dependència.

3. Els serveis del SAAD.

4. Prestacions econòmiques de dependència. Finançament del Sistema de Dependència en la Comunitat Valenciana. Règim econòmic de les prestacions.