Els Serveis Socials d’Atenció Primària: La intervenció grupal i comunitària com a resposta creativa a les necessitats.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

21, 23, 28 i 30 de març. València. 25 places.

PROFESSORAT

Reyes Matamales. Grau en Educació Social (2022); Grau en Treball Social (2022); llicenciada en Pedagogia (2015); Diplomada en Educació Social (2001); Màster Oficial Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament en l’especialitat Planificació Integral del Desenvolupament Local (2011); Màster en rendiment, abandó i fracàs escolar (2007); Postgrau d’Inserció Laboral (2004); professora Associada en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Professora tutora UNED Alzira València en el Grau de Treball Social, Educació Social i Criminologia. Educadora Social en el Servei de Benestar Social i Integració a l’Ajuntament de València.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Des del treball en l’àmbit dels Serveis Socials d’Atenció Primària s’identifica la intervenció amb grups i comunitària com uns dels nivells en el qual l’ús diferents professionals de l’acció social estan cridats a exercir les seues funcions professionals. D’ací, la importància d’intentar abordar el que significa i la potencialitat que té la intervenció grupal i comunitària ja que suposa una oportunitat per a conéixer i millorar la intervenció social que s’intenta realitzar. Una intervenció comunitària entesa com a diverses intervencions centrades en la centrades en l’ajuda mútua, desenvolupament de la solidaritat, participació ciutadana, competència per a l’anàlisi de situacions i preses de decisions que afecten una comunitat i/o col·lectiu…

OBJECTIUS
GENERALS

Possibilitar l’acostament de la intervenció social i comunitària a la pràctica i acompliment professional en l’àmbit dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

Afavorir l’adquisició de coneixements teòric i pràctics possibilitadors de la intervenció grupal i comunitària des dels Serveis Socials d’Atenció Primària a partir de l’aproximació als models d’intervenció grupal i comunitària

Conéixer experiències i bones pràctiques del treball comunitari des dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Fonaments teòrics i metodològics del Treball amb Grups.

2. Models d’intervenció grupal i comunitària.

3. La posada en pràctica de la intervenció grupal i comunitària.

4. Bones Pràctiques d’Intervenció grupal i comunitària.