Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Intervenció amb persones menors d’edat en situacions de crisi familiar, reparació del vincle d’inclinació. Separació i divorci dels/de les progenitors/es.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

29, 31 de maig i 2, 5 i 7 de juny. Telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Elena Martínez Miguel, Núm. Col. CV14448. Graduada en Psicologia per la Universitat de València. Màster Oficial Universitari en Psicologia Jurídica per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, Formació avançada en Coordinació de Criança homologada per Resolució 82/19 (COP-CV), membre del Llistat Oficial de Psicòlegs Forenses (LOPF) i del Llistat Oficial de Psicòlegs Especialistes en Coordinació de Criança (LOPeCP) del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. Coordinadora en AVAF del Programa de suport psicosocial a les famílies acollidores i a la infància i adolescència acollida. Més de 4 anys d’experiència en el recurs de l’acolliment familiar i en separacions i divorcis d’elevada conflictivitat. Psicòloga jurídica i forense i orientadora familiar en AMAE Psicoiuris.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’acció formativa pretén proporcionar al personal professional de l’àmbit dels Serveis Socials d’Atenció Primària de les màximes capacitats en la intervenció amb menors en situacions de crisi familiar en relació als processos de separació i de divorci.

OBJECTIUS
GENERALS

Comprendre el procés de separació i divorci des de la perspectiva del vincle d’inclinació infantil.

Obtindre recursos teoricopràctics per a dur a terme l’adequada valoració de la competència maternoparental.

Adquirir eines i estratègies per a fomentar una criança bientratant en els progenitors.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Per què són necessaris els bons tractes en les separacions i divorcis?

Les conseqüències per a les persones menors d’edat d’una separació i/o divorci conflictiva, violenta o negligent. El trauma complex com a conseqüència.

El vincle d’inclinació infantil com a reflex de la incompetència maternoparental.

L’empatia i el vincle d’inclinació adult com a factors protectors o de risc.

La valoració de la competència maternoparental dels/de les progenitors/es

La valoració del vincle d’inclinació infantil.

Detecció de formes subtils de maltractament infantil.

La instrumentalització del xiquet, xiqueta o adolescent:

  • Detecció d’interferències parentals.
  • Intervenció familiar en víctimes d’interferències parentals.

Separació i divorci dolorosa, però no traumàtica. La guia de José Luis Gonzalo Marrodán (2020) – «Mantindre els bons tractes quan els pares es divorcien».

Eines per a acompanyar a la infància i l’adolescència quan la situació prèvia ruptura familiar ja era traumàtica, quan la separació i/o divorci ja resulta traumàtica com a succés i quan es torna traumàtica amb posterioritat a conseqüència de la relació paternofilial.