Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Instruments per a l’avaluació de situació de risc en la infància, l’entrevista en l’àmbit de la família i la infància.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

12, 14, 16, 19 i 21 de juny. Telepresencial. 30 places.

PROFESSORAT

Alicia Roca Fabra. Soc educadora social amb Màster en Cultura de Pau, conflictes, educació i Drets Humans. La meua experiència professional en general se centra en la intervenció amb família i infància i la meua formació en la mediació familiar, la violència de gènere i la diversitat afectiu-sexual i de gènere.
Actualment, treballe com a investigadora i formadora en l’Institut en línia d’Intervenció Social i en el Punt de Trobada Familiar de l’Ajuntament d’Alfafar com a educadora social. Anteriorment he treballat en els Serveis Socials Comunitaris de l’Ajuntament de València, concretament en la secció de família i menors.
Tant la meua experiència acadèmica com professional m’han aportat una gran pràctica en la intervenció psicoeducativa i social amb famílies en situació de risc i de conflicte i m’ha permés especialitzar-me en l’actuació amb xiquets, xiquetes i adolescents.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

En l’actual model de Serveis Socials, presidit per la Llei de Serveis Socials Inclusius, les eines útils per a l’acompliment laboral i la pròpia intervenció en l’àmbit social cobren una especial rellevància, ja que requeriran d’una gran especialització i professionalització per a aconseguir les més altes cotes d’excel·lència.

En aquest sentit, el present curs «Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Instruments per a l’avaluació de situacions de risc en la infància, l’entrevista en l’àmbit de la família i la infància», pretén servir de punt de partida per a l’establiment de criteris, tècniques, recursos i fonaments teòrics que proveïsquen a totes les persones professionals de les màximes capacitats en la implementació d’eines bàsiques, prestant una especial atenció als instruments d’entrevista i de valoració del risc, usant l’escala Balora com a punt de partida per a l’elaboració d’instruments propis.

OBJECTIUS
GENERALS

Conceptualitzar les situacions de desprotecció en la infància. Context i impacte en el desenvolupament.

Assentar els fonaments teòrics necessaris per a l’ús de l’entrevista com a eina de treball al llarg de tot el procés de valoració, intervenció i seguiment des de l’òptica del treball en Serveis Socials d’Atenció Primària.

Dotar de recursos per a l’avaluació del risc social en la infància.

Fomentar l’adquisició d’habilitats comunicatives i de gestió del conflicte en relació amb l’aplicació dels diferents instruments d’entrevista i valoració del risc.

Desenvolupar la capacitat d’adaptació professional en funció de les circumstàncies concretes de cada procés de valoració i intervenció.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Conceptualització de la desprotecció en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Contextualització. Cobertura de necessitats en la infància i l’adolescència. Factors de risc i protecció.

2. Les eines per a l’avaluació del risc. La necessitat d’estandardització dels mecanismes d’avaluació i valoració de situacions de protecció. Detecció d’indicadors de desprotecció. Avaluació del risc.

3. Aproximació conceptual a l’entrevista com a eina de treball en l’àmbit d’infància i família.

  • Recollida dinformació. A qui entrevistem.
  • Coordinacions. Entrevistes a recursos.
  • Pràctiques recomanables per a entrevistes
  • Entrevista a la família. Cuidadors i progenitors. Família extensa i xarxa de suport. Tipus de preguntes per a adults.
  • Entrevistes als NNA.

4. Aproximació conceptual als instruments de valoració del risc. Balora. Instrument per a la valoració de la gravetat de les situacions de risc i desemparament en els serveis socials municipals i territorials d’atenció i protecció a la infància i adolescència en la Comunitat Autònoma Basca.

5. Elaboració d’instruments propis per a l’avaluació de situacions de risc en la infància.