Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Implementació del model d’atenció centrat en les persones.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

16, 19, 24 i 26 de maig. Presencial. Alacant. 25 places.

6, 8, 13 i 15 de juny. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Ángela Tormo Bartual, llicenciada en Psicologia (1994) i diploma en Gerontologia Social per la Universitat de València (1999), Màster en Atenció Integrada i Centrada en la Persona per la Fundació Pilars i la Universitat de Vic (2017).
Amb exercici professional durant més de 20 anys centrat en l’àmbit gerontològic, com a psicòloga i directora de centres residencials i com a docent de cursos relacionats amb la gerontologia, coordinadora de la implantació de sistemes de qualitat en residències, coordinadora del programa de formació, pràctiques i voluntariat.
En l’actualitat, responsable de Projectes de l’Associació Lares CV (Associació de residències i serveis del sector solidari de la Comunitat Valenciana). Responsable del Projecte d’implantació del Model d’Atenció Integral i Centrada en la persona en 35 entitats associades (residències i centres de dia).
En el projecte d’implantació del Model va desenvolupar les funcions de:
– Disseny anual del projecte. Anualment va dissenyar les línies a seguir en matèria de formació (a càrrec de Lares CV i d’entitats col·laboradores) i consultoria, per a assegurar l’avanç del procés d’implantació del model en les entitats adherides al projecte, segons la metodologia del treball en xarxa.
– Docència (formació específica), responsable de programar i impartir les accions dirigides a sensibilitzar i formar als professionals de les entitats que estan implementant el model, tant als directors/es, professionals tècnics (de l’àmbit de la Medicina, Psicologia, Treball Social…) com als professionals de referència (fonamentalment professionals d’atenció directa).
– Assessoria i consultoria.
– Coordinadora del Comité AICP de Lares CV des de la perspectiva del treball en xarxa.

En 2019 docent de dues edicions del curs Implementació del Model d’Atenció centrada en la persona en l’IVAP (Institut Valencià d’Administració pública). València i Alacant.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Implementació del model d’atenció centrat en els persones.

OBJECTIUS
GENERALS

Formar i sensibilitzar a tots els professionals, siga com siga el seu perfil i àrea d’actuació, en els principis bàsics del Model AICP, per a conscienciar de la importància d’avançar cap a una atenció personalitzada, amb el màxim respecte als drets individuals i la dignitat de les persones a les quals s’atén.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Model d’Atenció Centrada en la Persona.

2. Eines i metodologies de l’AICP.

3. Nous rols professionals: Professional de Referència.

4. La persona i l’ambient.

5. La persona i les seues relacions. La comunicació des del punt de vista de l’ACP.

6. L’experiència de la implementació de l’enfocament ACP en organitzacions d’atenció secundària, residències i Centres de Dia.