Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Implementació del model d’atenció centrat en les persones per a professionals de centres de persones majors.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

18, 19, 26 i 27 d’abril. Presencial. Alacant. 25 places.

16, 18, 23, 25 de maig. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Ángela Tormo Bartual, llicenciada en Psicologia (1994) i diploma en Gerontologia Social per la Universitat de València (1999), Màster en Atenció Integrada i Centrada en la Persona per la Fundació Pilars i la Universitat de Vic (2017).
Amb exercici professional durant més de 20 anys centrat en l’àmbit gerontològic, com a psicòloga i directora de centres residencials i com a docent de cursos relacionats amb la gerontologia, coordinadora de la implantació de sistemes de qualitat en residències, coordinadora del programa de formació, pràctiques i voluntariat.
En l’actualitat, responsable de Projectes de l’Associació Lares CV (Associació de residències i serveis del sector solidari de la Comunitat Valenciana). Responsable del Projecte d’implantació del Model d’Atenció Integral i Centrada en la persona en 35 entitats associades (residències i centres de dia).
En el projecte d’implantació del Model va desenvolupar les funcions de:
– Disseny anual del projecte. Anualment va dissenyar les línies a seguir en matèria de formació (a càrrec de Lares CV i d’entitats col·laboradores) i consultoria, per a assegurar l’avanç del procés d’implantació del model en les entitats adherides al projecte, segons la metodologia del treball en xarxa.
– Docència (formació específica), responsable de programar i impartir les accions dirigides a sensibilitzar i formar als professionals de les entitats que estan implementant el model, tant als directors/es, professionals tècnics (de l’àmbit de la Medicina, Psicologia, Treball Social…) com als professionals de referència (fonamentalment professionals d’atenció directa).
– Assessoria i consultoria.
– Coordinadora del Comité AICP de Lares CV des de la perspectiva del treball en xarxa.

En 2019 docent de dues edicions del curs Implementació del Model d’Atenció centrada en la persona en l’IVAP (Institut Valencià d’Administració pública). València i Alacant.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Implementació del model d’atenció centrada en la persona en residències i servicis per a gent major.

OBJECTIUS
GENERALS

Formar i sensibilitzar tots els professionals de les residències i centres de dia, sigua quin sigua el perfil i l’àrea d’actuació, en els principis bàsics del Model AICP, per conscienciar de la importància d’avançar junts cap a una atenció personalitzada, amb el màxim respecte als drets individuals i la dignitat de les persones que s’atenen.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Unitat 1. Model d’atenció centrada en la persona.

Unitat 2. Professionals a l’AICP. Nous Rols.

Unitat 3. Unitats de convivència.

Unitat 4. Eines i metodologies de lAICP.

Unitat 5. La persona i les seues relacions