Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Igualtat de tracte i no discriminació i polítiques inclusives d’atenció al col·lectiu LGTBIQ+.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

24, 26, 31 d’octubre i 2 de novembre. Presencial. València. 25 places.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Eines per a la igualtat LGTBI, el reconeixement de la diversitat familiar i el foment de la igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les realitats actuals de les famílies diverses i la població LGTBI.

Millorar la intervenció amb la població LGTBI.

Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Principis i normativa en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació.

2. La Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i l’expressió de
gènere a la Comunitat Valenciana.

3. La Llei 23/2018 d’Igualtat de les persones LGTBI.

4. Atenció a les persones LGTBI des de l’administració local. El Servei Orienta.

5. Elaboració de plans municipals sobre igualtat de tracte i no discriminació per motius
d’orientació sexual i/o identitat de gènere.

6. Estratègia valenciana d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes
d’odi 2019-2024.

7. Assessorament i acompanyament als col·lectius vulnerables. El paper dels Serveis
Socials a l’atenció a les víctimes de delictes d’odi per motius d’orientació sexual i/o
identitat de gènere.

8. El paper dels Serveis Socials a l’atenció a les persones menors d’edat.

9. Atenció a les persones sol·licitants de protecció internacional per motius de orientació
sexual i/o identitat de gènere des de l’administració pública.