Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Igualtat de tracte i no discriminació i polítiques inclusives d’atenció al col·lectiu LGTBIQ+.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

14 d’abril. Píndola telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Equip de Lambda. Personal especialitzat.

Equip de IgualaT, Personal especialitzat de la Fundació Secretariado Gitano.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Eines per a la igualtat LGTBI, el reconeixement de la diversitat familiar i el foment de la igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les realitats actuals de les famílies diverses i la població LGTBI.

Millorar la intervenció amb la població LGTBI.

Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

– Principis i normativa en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació.

– Estratègia valenciana d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d’odi 2019-2024. Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i prevenció dels delictes d’odi.

– El paper dels Serveis Socials a l’atenció al col·lectiu LGTBIQ+.

– Atenció a les persones sol·licitants de protecció internacional per motius de orientació sexual i/o identitat de gènere des de l’administració pública.

– Atenció a les persones LGTBI des de l’administració local. El Servei Orienta.