Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Gestió procedimental de la dependència.

INFORMACIÓ
BÀSICA

40 hores

Del 17 d’octubre al 6 de novembre. Online.

20 h online + 20h presencials (València)