Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Families nombroses i monoparentals.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

12 d’abril. Píndola telepresencial. 50 places.

29 de juny. Píndola telepresencial. 50 places.

PROFESSORAT

Reyes Matamales. Grau en Educació Social (2022); Grau en Treball Social (2022); llicenciada en Pedagogia (2015); Diplomada en Educació Social (2001); Màster Oficial Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament en l’especialitat Planificació Integral del Desenvolupament Local (2011); Màster en rendiment, abandó i fracàs escolar (2007); Postgrau d’Inserció Laboral (2004); professora Associada en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Professora tutora UNED Alzira València en el Grau de Treball Social, Educació Social i Criminologia. Educadora Social en el Servei de Benestar Social i Integració a l’Ajuntament de València.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Aquesta píndola formativa pretén realitzar una aproximació per a conéixer la normativa principal autonòmica destinada a famílies nombroses i monoparentals així com aprofundir en el procediment d’obtenció de títol de famílies nombroses i monoparentals i les ajudes i prestacions de les quals poden ser beneficiàries.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer la principal normativa desenvolupada respecte a les famílies nombroses i monoparentals.

Afavorir l’adquisició de coneixements respecte procediment de sol·licitud de títol de família nombrosa i monoparental així com recursos i ajudes destinats a aquests col·lectius.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Marc normatiu, legislació i ajudes destinades a les famílies nombroses i monoparentals.

Procediment de sol·licitud de títol de família nombrosa i monoparental.

Recursos destinats a les famílies nombroses i monoparentals.