Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Eliminació de subjeccions mecàniques i farmacològiques.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

12, 14, 16, 19 i 21 de setembre. Telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Teresa Simarro, Diplomada en Treball Social.
Postgrau En Psicogerontologia i Psicogeriatria. Envelliment actiu.
Postgrau en Mediador Jurídic per la Universitat de València.
Tècnic en Nutrició.
16 anys directora de Centre Residencial.
He realitzat cursos deslligar per Ceoma i Antonio Bugueño i certifica el meu centre lliure de subjeccions al setembre .
Durant els 16 anys com a directora he realitzat tot tipus de cursos relacionats amb l’Envelliment actiu, el lideratge i gestió d’equips i les cures i atenció centrada en la persona.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Durant el curs ens endinsarem a l’origen de les subjeccions, història, legislació fins a l’actualitat. Es tracta d’una formació enfocada a apoderar els equips interdisciplinaris dels centres per a erradicar l’ús de subjeccions de la seua pràctica assistencial, en la línia del Programa Deslligar a l’Ancià i al Malalt d’Alzheimer

OBJECTIUS
GENERALS

Fer costat a qui vulga treballar a erradicar l’ús de subjeccions físiques i químiques per a millorar la qualitat de vida de les persones majors en institucions.