Els serveis socials d’Atenció primària: Direcció i gestió d’equips de serveis socials municipals.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

17, 19, 24, 26 i 31 de maig. Presencial. València. 25 places.

26, 28 i 29 de setembre i 4 i 6 d’octubre. Presencial. Alacant. 25 places.

25, 26, 27 d’octubre i 3 i 4 de novembre. Presencial. Vinaròs. 25 places.

PROFESSORAT

Rosario Sánchez Romero, Màster en Història Contemporània per la facultat de Geografia i Història de la UV.
Actualment directora de Centre de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Tècnica d’Administració Especial des de 1988, va pertànyer a altres administracions autonòmiques i locals. Des de l’any 1990 exerceix la seua activitat professional a l’Ajuntament de València i ocupa lloc de direcció de serveis des de l’any 2014.
Ha realitzat diversos cursos de postgrau com ara el curs de Postgrau de Direcció Pública Local de la Universitat de València i Ajuntament de València en la seua 1a edició (2016-2017)

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Exposició teòrica acompanyada d’exemples i exercicis pràctics per a consolidar els coneixements impartits. 

Competències per a adquirir per l’alumnat

– Aprendre a planificar i organitzar serveis.

– Identificar i avaluar tasques, llocs i funcions.

– Aprendre a dissenyar procediments tècnics i generals dels diferents serveis.

– Definir noves formes d’organització del treball, individual i d’equip.

– Impulsar processos d’avaluació i millora.

OBJECTIUS
GENERALS

El curs pretén presentar els elements necessaris per a l’exercici de la funció directiva en els Equips d’Atenció Primària de Serveis Socials a partir de la nova normativa que desenvolupa la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1.- Organització i estratègia en l’AP. Anàlisi de serveis i plans de millora.

2.- Gestió de Recursos Humans i direcció de persones. Principals models teòrics. Estils de lideratge.

3.- Avaluació de Serveis.