Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Coordinació i col·laboració amb la xarxa jove des de l’atenció primària.

INFORMACIÓ
BÀSICA

3 hores.

1 de juny. Píndola telepresencial. 25 places.