Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Coordinació i col·laboració amb la xarxa jove des de l’atenció primària.

INFORMACIÓ
BÀSICA

3 hores.

23 de juny. Píndola telepresencial. 300 places.

21 de setembre. Píndola telepresencial. 300 places.